Home

Kabinet van de President van de Republiek Suriname

Welkom op de pagina van de Kabinet van de President van de Republiek Suriname.

Op de website van het Kabinet van de President van de Republiek Suriname vindt u, onder andere, informatie over de werkzaamheden van het kabinet, de toespraken van de president en de beleidsdoelen.

 
NIEUWSBERICHTEN
Regering Santokhi-Brunswijk intensiveert COVID-19 aanpak (1)

Regering Santokhi-Brunswijk intensiveert COVID-19 aanpak (1)

De COVID-19 pandemie blijft de wereld in zijn greep houden. Ook in Suriname, blijven we geconfronteerd worden met de gevolgen van de COVID-19 pandemie: een zware belasting op de zorgsector; noodzakelijke isolatie- en quarantainemaatregelen en nagenoeg elke dag het droevige nieuws van Surinamers die overlijden. “Vlak voordat wij de Regering overnamen op 16 juli, heeft de toenmalige Regering, de maatregelen ter preventie van de verspreiding van het COVID-19 virus, ernstig versoepeld.
Regering bewust van impact COVID-19 op sociaal leven

Regering bewust van impact COVID-19 op sociaal leven

President Chandrikapersad Santokhi zegt dat de regering zich ervan bewust is, dat de COVID-19 maatregelen een enorme druk leggen op de samenleving. “We zullen steeds de balans moeten afwegen tussen mens en maatschappij en de volksgezondheid.” In dit kader is er een onderraad armoedebestrijding binnen de Raad van Ministers ingesteld.
Kabinetstoelage niet langer van toepassing voor functionarissen kabinet

Kabinetstoelage niet langer van toepassing voor functionarissen kabinet

De aanvullende waardering voor functionarissen die werkzaam zijn op het kabinet van de president is herzien. President Chandrikapersad Santokhi heeft per presidentieel besluit bepaald dat deze tijdelijke waardering die bekend staat als “de kabinetstoelage” niet langer van toepassing zal zijn.
Coalitiepartners houden vruchtbare gesprekken

Coalitiepartners houden vruchtbare gesprekken

Op het Presidentieel Paleis hebben de coalitiepartners twee vruchtbare gesprekken gevoerd. Het eerste gesprek was op coalitie-niveau van vier voorzitters van de coalitie partijen, waar tegelijkertijd ook president Chandrikapersad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk deel van uitmaken. Bij het tweede gesprek zaten ook aan de voorzitter en ondervoorzitter van de Nationale Assemblee en de fractievoorzitters van de coalitiepartijen in DNA.
Regering keurt beledigende cartoon in Dagblad Suriname resoluut af

Regering keurt beledigende cartoon in Dagblad Suriname resoluut af

De publicatie van een zeer beledigende cartoon met verwijzing naar de Vice-President in een lokaal dagblad heeft voor veel consternatie en irritatie geleid. De publicatie in het Dagblad Suriname (DBS) heeft de Vice-President persoonlijk gegriefd, zijn achterban in beroering gebracht alsook velen in de gemeenschap onaangenaam geraakt.
President Santokhi noemt Nickerie, Albina en Atjoni in kader duurzame ontwikkeling

President Santokhi noemt Nickerie, Albina en Atjoni in kader duurzame ontwikkeling

De huidige regering heeft in haar afgelopen verkiezingscampagne aangegeven een paar grote projecten te zullen in het kader van de duurzame ontwikkeling van ons land. Bij de installatie van het Project Management Team zei president Chandrikapersad Santokhi dat de regering niet alles tegelijk kan doen, maar stap voor stap.
Project Management Team moet infrastructurele projecten in kaart brengen

Project Management Team moet infrastructurele projecten in kaart brengen

Een door president Chandrikapersad Santokhi geïnstalleerde presidentiële werkgroep zal alle grote en middelgrote projecten van infrastructurele aard in ons land in kaart moeten brengen. Het Project Management Team dat op woensdag 26 augustus door het staatshoofd werd aangesteld, zal de uitvoering van de thans lopende projecten moeten bevorderen, knelpunten opheffen en de verdere voortgang monitoren.
President Santokhi installeert werkgroep doorlichting KPS

President Santokhi installeert werkgroep doorlichting KPS

President Chandrikapersad Santokhi heeft een werkgroep geïnstalleerd, die het Korps Politie Suriname (KPS) zal doorlichten. “Het uitgangspunt zal zijn dat er in alle objectiviteit gewerkt zal worden, met inachtneming van de algemene principes van behoorlijk bestuur. Daarbij zal ook toegepast worden het principe van hoor en wederhoor.” Dit zegt Sharma Lakhisaran, voorzitter van de werkgroep doorlichting KPS in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname.
President Santokhi ontvangt nieuwe DC’s; Met wet en recht samen Suriname opbouwen

President Santokhi ontvangt nieuwe DC’s; Met wet en recht samen Suriname opbouwen

President Chandrikapersad Santokhi heeft een onderhoud gehad met enkele pasbenoemde districtscommissarissen (dc’s). Aan dc Bansi Durga, dc Ricardo Bhola, dc Radjab Mohamedsafiek en dc Sital Sursksha heeft de president de verwachtingen van de regering en hoe zij invulling daaraan kunnen geven als burgervader of -moeder geuit.
RvC Staatsolie benoemd tijdens Buitengewone Algemene aandeelhoudersvergadering

RvC Staatsolie benoemd tijdens Buitengewone Algemene aandeelhoudersvergadering

Tijdens een Buitengewone Algemene aandeelhoudersvergadering is de nieuwe Raad van Commissarissen (RvC) van de Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. benoemd. Leo Brunswijk is gekozen tot president-commissaris. Staatsolie is gegroeid van een 200 barrels per dag producerend bedrijf, naar een internationaal erkend bedrijf, met een dagelijkse productie van 16.500 barrels aardolie.
President Santokhi ontvangt boek van Hubert Rampersad

President Santokhi ontvangt boek van Hubert Rampersad

President Chandrikapersad Santokhi heeft persoonlijk het boek ‘Authentic Personal Branding for Design Thinkers’ ontvangen van schrijver Hubert Rampersad. Dit boek gaat volgens de schrijver over ethisch en integer leiderschap, maar dan in de context van innovatie.

Bezoek president Santokhi aan Volksgezondheid (1)

De president van de Republiek Suriname Chandrikapersad Santokhi heeft een  oriëntatiebezoek gebracht aan het ministerie van Volksgezondheid. Tijdens dit bezoek werden verschillende zaken met betrekking tot de gezondheidszorg in ons land besproken met minister Amar Ramadhin. Het Covid management team gaf een  presentatie over de huidige stand van zaken ten aanzien van de Covid 19 situatie in ons land. Dr. Krisna Matura geeft aan dat de meeste positieve gevallen uit Paramaribo zijn en van het mannelijk geslacht. Verder stelt zij, dat de  positieve gevallen met de dag toeneemt en de opnamecapaciteit loopt ten einde. Veelal vinden de besmettingen plaats op de werkvloer.
Bezoek president Santokhi aan Volksgezondheid

Bezoek president Santokhi aan Volksgezondheid

De president van de Republiek Suriname Chandrikapersad Santokhi heeft een  oriëntatiebezoek gebracht aan het ministerie van Volksgezondheid. Tijdens dit bezoek werden verschillende zaken met betrekking tot de gezondheidszorg in ons land besproken met minister Amar Ramadhin. Het Covid management team gaf een  presentatie over de huidige stand van zaken ten aanzien van de Covid 19 situatie in ons land.
President Santokhi: ‘’COVID 19 situatie zeer ernstig’

President Santokhi: ‘’COVID 19 situatie zeer ernstig’

President Chandrikapersad Santokhi heeft op een spoedpersconferentie zijn bezorgdheid over de COVID 19 situatie in ons land geuit. Naar aanleiding van deze situatie heeft het staatshoofd strengere maatregelen aangekondigd. Het doel van de maatregelen is om het verder oprukken van het virus een halt toe te roepen.
President en Vicepresident voeren politiek overleg

President en Vicepresident voeren politiek overleg

Op heden 17 Augustus 2020 hebben de President en de Vicepresident hun regulier overleg gevoerd. Dit staat wekelijks op de agenda, zodat beleid kan worden gestroomlijnd en de agenda van de achter hun liggende en toekomende week kan worden besproken. Dit wekelijks proces zorgt er ook voor dat er genoemde autoriteiten beter op elkaar afgestemd zijn.