Home

Kabinet van de President van de Republiek Suriname

Welkom op de pagina van de Kabinet van de President van de Republiek Suriname.

Op de website van het Kabinet van de President van de Republiek Suriname vindt u, onder andere, informatie over de werkzaamheden van het kabinet, de toespraken van de president en de beleidsdoelen.

 
NIEUWSBERICHTEN
COVID-19 maatregelen blijven kracht

COVID-19 maatregelen blijven kracht

"Het doet mij als staatshoofd goed om te kunnen stellen dat de integrale aanpak van de COVID-19 pandemie in Suriname haar vruchten afwerpt. De situatie ten lande is stabiel te noemen. Wij blijven echter monitoren. Wij zien dat de dalende trend qua besmettingen zich blijft voortzetten...
President Santokhi benadrukt eenheidsgedachte te Pusugrunu

President Santokhi benadrukt eenheidsgedachte te Pusugrunu

President Chandrikapersad Santokhi heeft te Pusugrunu wederom de eenheidsgedachte benadrukt, die van eminent belang is voor de duurzame ontwikkeling van Suriname. Gelijke rechten en kansen voor eenieder, waarbij ervoor wordt zorggedragen dat er geen enkele groep in een achtergestelde positie belandt.
Statement Firstlady i.v.m. Wereldmeisjesdag

Statement Firstlady i.v.m. Wereldmeisjesdag

De First Lady Mellisa Santokhi-Seenacherry heeft ivm de International day of the girl op 11 oktober een boodschap voor de meisjes in Suriname.
Sewa International doet schenking aan Bureau First Lady

Sewa International doet schenking aan Bureau First Lady

Vierduizend mondkapjes en een aantal t-shirts, het laatste in verband met de recente viering van de 151ste geboortedag van Mahatma Gandhi. Dit is de donatie geweest die de Indiase ambassadeur Mahender Singh Kanyal op vrijdag 9 oktober 2020 namens de in zijn land gevestigde organisatie Sewa International heeft gedaan aan het Bureau van de First Lady.
Regeringsdelegatie warm onthaald in Pusugrunu

Regeringsdelegatie warm onthaald in Pusugrunu

Een regeringsdelegatie onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi is warm onthaald in het dorp Pusugrunu. Naast de president maken vicepresident Ronnie Brunswijk, DNA-voorzitter Marinus Bee en enkele ministers deel uit van de delegatie die een bezoek aflegt aan het Matawai-gebied.
Regering voorstander van participatie vakbonden in raden

Regering voorstander van participatie vakbonden in raden

De regering is er voorstander van dat vakbonden participeren in raden van commissarissen en/of raden van besturen. Hierover zijn er al afspraken gemaakt met verschillende vakbonden. President Chandrikapersad Santokhi erkende op donderdag 8 oktober 2020 tijdens de regeringspersconferentie dat niet alle statuten van bedrijven in deze mogelijkheid voorzien.
President Santokhi: “Districtsbezoeken laten lijden en hoop zien”

President Santokhi: “Districtsbezoeken laten lijden en hoop zien”

De bezoeken die president Chandrikapersad Santokhi en zijn regeerteam bezig zijn af te leggen aan de verschillende districten laten volgens het staatshoofd zowel het lijden vanwege de crisis en de recente herstelmaatregelen alsook vertrouwen en hoop dat het goed komt, zien. Het staatshoofd heeft geconstateerd dat de samenleving de pijn voelt van de crisis waarin ons land is komen te verkeren, maar ook de pijn van de door de regering getroffen maatregelen om uit deze crisis te geraken.
Oppenheimer-leningen prioriteit in herschikken schulden

Oppenheimer-leningen prioriteit in herschikken schulden

De twee door de vorige regering genomen leningen bij het Oppenheimer Fund genieten prioriteit als het gaat om het herschikken en/of herstructureren van de schulden van Suriname. De twee schulden van 550 miljoen US-dollar en 125 miljoen US-dollar drukken volgens president Chandrikapersad Santokhi zwaar op de begroting en het leven van de samenleving.
Salarissen en Oppenheimer-lening blijven grote uitdaging

Salarissen en Oppenheimer-lening blijven grote uitdaging

Niet alleen het maandelijks uitbetalen van de ambtenarensalarissen, maar ook het voor eind deze maand betalen van de rente uit de Oppenheimer 1-lening vormt een grote uitdaging voor de regering. “Het is zwaar voor de regering én de samenleving”, zegt president Chandrikapersad Santokhi tijdens de regeringspersconferentie op donderdag 8 oktober 2020.
Regering wil gedegen overleg vóór uitvoeren pakket van maatregelen

Regering wil gedegen overleg vóór uitvoeren pakket van maatregelen

De regering is voorstander van een gedegen overleg alvorens zij overgaat tot het uitvoeren van het pakket aan maatregelen om Suriname financieel economisch weer op spoor te krijgen. President Chandrikapersad Santokhi begrijpt dat de samenleving haast heeft om uit de crisis te komen, maar benadrukt dat overleg veel tijd kost.
Frans internationaal adviesbureau staat regering-Santokhi bij

Frans internationaal adviesbureau staat regering-Santokhi bij

De regering-Santokhi is een samenwerking aangegaan met het gerenommeerd internationaal Frans adviesbureau Lazard. Dit bureau zal de regering met advies bijstaan als het gaat om het herschikken danwel her structuren van de schulden van Suriname en haar ondersteunen bij de onderhandeling met het Internationaal Monetaire Fonds (IMF), de Wereldbank en andere internationale instituten.
President Santokhi belooft Coronie tal van ontwikkelingsprojecten

President Santokhi belooft Coronie tal van ontwikkelingsprojecten

President Chandrikapersad Santokhi heeft de gemeenschap van Coronie belooft dat zijn regering zich zal inzetten voor de bevordering van steeds meer ontwikkelingsprojecten. De president is onder andere ingegaan op de uitbreiding van het markoesaproject in Coronie.
President Santokhi belooft oplossing boedelvraagstuk

President Santokhi belooft oplossing boedelvraagstuk

President Chandrikapersad Santokhi heeft in Coronie beloofd een oplossing te brengen in het boedelvraagstuk. “In 2010 heb ik elf boeken geschreven om een oplossing te brengen in het boedelvraagstuk.
Regering wil van FAI meer dan bacovenbedrijf alleen

Regering wil van FAI meer dan bacovenbedrijf alleen

De regering gaat bacovenbedrijf FAI niet in de steek laten. Zij bekijkt serieus de mogelijkheden om het bedrijf een doorstart te laten maken. Tegelijkertijd is het de bedoeling om FAI tot een anderssoortig en modern bedrijf te maken: een bedrijf dat niet bacoven alleen verbouwt, maar ook eindproducten levert en exporteert.
Nickerie, Coronie en Saramacca moeten agrarisch productiegebied worden

Nickerie, Coronie en Saramacca moeten agrarisch productiegebied worden

De regering wil de districten Nickerie, Coronie en Saramacca koppelen om een agrarisch productiegebied te zijn, een waar de productie met behulp van de moderne technologie op gang wordt gebracht. Volgens president Chandrikapersad Santokhi gaat het dan niet alleen om rijst, maar om alle soorten van agrarische producten, ook door middel van kassenteelt.