Overheid


1e UNASUR jongeren congres in Suriname

13-11-2013 | Archief

Middels de organisatie van het 1ste UNASUR Jongeren Congres op 14 en 15 november a.s. in Paramaribo, wordt door Suriname invulling gegeven aan één van de afspraken die vervat is in de Paramaribo Verklaring die op 30 augustus jl. door de Staatshoofden en Regeringsleiders van Zuid - Amerika werd goedgekeurd.

Het initiatief voor het organiseren van dit congres werd door Suriname in juni 2013 genomen tijdens een vergadering van de UNASUR Raad van Afgevaardigden in Lima, Peru.

Bij die gelegenheid werd door Suriname's vertegenwoordiger in de UNASUR Raad van Afgevaardigden, Ambassadeur Ike Antonius, gemotiveerd waarom het van belang is om jongeren en jongerenvertegenwoordigers uit de regio in de gelegenheid te stellen om van gedachten te wisselen over de eventuele vestiging van een permanent mechanisme voor gestructureerde en gecoördineerde betrokkenheid in het regionaal integratie proces.

Volgens Minister Lackin van Buitenlandse Zaken is de gedachtegang om onze ervaring met betrekking tot jongerenparticipatie te delen met de UNASUR lidlanden  gerechtvaardigd, enerzijds gezien het feit dat ons land als voorbeeld dient wanneer het gaat om de betrokkenheid van jongeren bij beleidsplanning en formulering, en anderzijds vanwege het feit dat meer dan 50% van de ruim 400 miljoen inwoners van het Zuid-Amerikaanse continent uit jongeren bestaat.

Mw. Gloria de Mees, vervangend Algemeen Coördinator UNASUR/ BUZA die betrokken is bij de coördinatie van het congres, geeft aan dat het centraal thema is "FUTURE FOCUS- THE WAY FORWARD".

Volgens de Mees zullen tijdens het congres, behalve een plenaire, ook specifieke werksessies worden gehouden die zie zich zullen buigen over thema's die van belang zijn voor de formulering van een UNASUR standpunt dat vervat dient te worden in een slotdocument.

Behalve Buitenlandse Zaken is ook het Ministerie van Sport en Jeugdzaken betrokken bij de coördinatie van het Jongeren Congres in Paramaribo, waarbij tevens  ondersteuning wordt verleend vanuit het UNASUR Algemeen Secretariaat

NIEUWSBERICHTEN