COVID-19 maatregelen blijven kracht

COVID-19 maatregelen blijven kracht

11-10-2020
"Het doet mij als staatshoofd goed om te kunnen stellen dat de integrale aanpak van de COVID-19 pandemie in Suriname haar vruchten afwerpt. De situatie ten lande is stabiel te noemen. Wij blijven echter monitoren. Wij zien dat de dalende trend qua besmettingen zich blijft voortzetten. De bezettingsgraad in de ziekenhuizen en op de intensive care blijft dalen. Hieruit concludeer ik twee zaken;
  1. De getroffen maatregelen werken.
  2. U als burger houd zich aan de regels!"

Dit zei president Chandrikapersad Santokhi tijdens zijn toespraak tot het volk. Dit vond op zondag 11 oktober 2020 plaats. Ondanks de daling van het aantal besmetting is de regering van mening dat de getroffen maatregelen van kracht blijven. Door onze positieve houding voorkomen wij samen een nieuwe golf van besmettingen.

"Wij weten dat de maatregelen vaker als onsmakelijk en beperkend worden ervaren. Wij kunnen echter niet anders. Dit is het nieuwe normaal. Wij hebben de afgelopen periode gezien dat de protocollen goed worden toegepast. De controle op de naleving zal intensief worden voortgezet. Hierbij doen wij een beroep op de samenleving en het bedrijfsleven om deze protocollen op de juiste manier te blijven volgen. Blijft u zich aan de regels houden. Het COVID-19 Quick Response Team is inmiddels actief en treedt waar nodig handhavend op. Schroomt u niet om te bellen naar het QRT op het telefoonnummer 105 indien u denkt dat er sprake is van overtreding van de regels. Sociale controle is van eminent belang. Tot nog toe is geen enkele onderneming in de positie gekomen om direct te sluiten. Waarnodig zijn er wel aanmaningen gegeven. Ik benadruk dat er niet zal worden geschroomd om tot sluiting over te gaan indien daar aanleiding toe is", aldus president Santokhi. De Regering zal continuĀ  blijven evalueren om na te gaan in hoeverre de genomen maatregelen effectief en doelmatig zijn. Daarbij wordt steeds de balans gezocht tussen enerzijds het belang van bescherming van de volksgezondheid en anderzijds het sociaal economisch belang en het voorkomen van armoede in de samenleving.