First Lady steekt dia aan in Saramacca

First Lady steekt dia aan in Saramacca

11-11-2020
Te Groningen in het district Saramacca is de aanzet gegeven tot de viering van het Divali-feest. Bij het districtscommissariaat had First Lady Mellisa Santokhi-Seenacherry de eer om de dia aan te steken. Dit gebeurde op woensdag 11 november, in aanwezigheid van districtscommissaris Sherin Bansi-Durga van Saramacca, leerlingen van OS Jarikaba en senioren burgers.

Het Divali-feest wordt gevierd op zaterdag 14 november 2020. Volgens de hindoeïstische mythologie zijn er een aantal redenen waarom de Hindoes over de gehele wereld dit lichtjesfeest vieren. De terugkeer van Lord Rama naar zijn koninkrijk Ayodhia na het verslaan van Ravana, de koning van Lanka. De overwinning van Lord Krishna op demon Narkasura. Divali is ook gewijd aan Maha Laksmi, de gemalin van God Vishnu, de personificatie van licht, geluk, voorspoed, wijsheid en het symbool van de ideale vrouw.

First Lady Santokhi-Seenacherry gaf aan dat ondanks de moeilijke periode welke wij als land meemaken, er hoop is op een betere toekomst. “Grote delen van de bevolking zijn in armoede gedompeld, ons land is terechtgekomen in een totale crisis, maar ondanks alle problemen zeg ik dat er hoop is. Divali symboliseert de overwinning van het licht op de duisternis, van het goede op het kwade, van waarheid op de onwaarheid en van recht op het onrecht”, sprak de presidentsvrouw. Volgens haar is dit lichtjesfeest niet alleen een periode van feesten, maar ook een oproep naar eenieder om zijn of haar eigen duisternis onder ogen te zien en deze duisternis te laten verdwijnen door het vinden van innerlijk licht en uiteindelijk vanuit dit licht te leven en te werken. De presidentsvrouw heeft ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om symbolisch enkele pakketten te overhandigen aan senioren burgers.

Dc Bansi-Durga gaf mee dat Divali drie boodschappen heeft. De eerste is dat properheid en hygiëne zeer belangrijk zijn. “Daarom zien Hindoes het als een morele plicht om de dag voor Divali hun huizen en leefomgeving grondig te reinigen.” De tweede boodschap is dat wij in staat zijn om de meest ellendige situatie te kunnen veranderen door gebruik te maken van ons intellect en de derde is dat kennis waardevol is en de moeite waard om na te streven. “Het aansteken van de dia tijdens Divali symboliseert dit idee.”

Zowel de First Lady als de burgermoeder wensten eenieder een vreugdevolle viering van dit lichtjesfeest.