Als resultaat is uit de vele overlegmomenten voortgekomen dat president Bouterse de regeermacht eerder dan gepland zal overdragen. Intussen zijn de voorbereidingen daartoe reeds vergevorderd en zal de gekozen president Santohki op donderdag 16 juli op het Onafhankelijkheidsplein, tijdens een bijzondere openbare vergadering van De Nationale Assemblee, worden ingezworen. De ceremonie zal live te volgen zijn via de diverse tv-stations. De COVID-19 regels zullen ook bij deze plechtigheden strak nageleefd moeten worden.