Herinrichting uitvoering Bigi Sma Dey

Herinrichting uitvoering Bigi Sma Dey

15-12-2020
Er komt een herinrichting in de uitvoering van de Bigi Sma Dey. Onze senioren burgers zijn tijdens de huidige zware COVID-19-pandemie veel verstoken van gezelschap en vertier. Echter, ook deze kwetsbare groep moet met plezier en op een veilige, menswaardige wijze invulling kunnen geven aan haar dagelijks leven. Om de ouderen uit de Surinaamse gemeenschap tegemoet te komen heeft het Kabinet van de President voor dinsdag 15 december 2020 een “Bigi Sma dankdienst” gepland in het Live Entertainment Center, het voormalige Flamboyant Park.

Binnen de gemeenschap is wat onbegrip ontstaan over deze voorgenomen activiteit daar het om een voor COVID-19 kwetsbare groep zou gaan. De regering heeft hiervan is kennisgenomen en heeft, luisterend naar de samenleving, besloten het concept te veranderen naar een drive-thru event, dit om de reeds hoge mate van veiligheidsvoorschriften nog beter na te leven. Immers, mensenlevens én de gezondheid van onze senioren burgers genieten prioriteit. Het kabinet wil deze groep de gelegenheid niet ontnemen en tegelijkertijd de gemeenschap informeren zodat er wat meer begrip bestaat.  

 Vermeldenswaard is dat het evenement zal plaatsvinden met bijzondere inachtneming van de geldende protocollen. Een van de regels daarbij is het toegestane aantal personen per vierkante meter. Op basis van voornoemde protocollen mogen rond de 500 personen aanwezig zijn in het Live Entertainment Center. Het aantal genodigden voor de activiteit vandaag is ruim beneden dit aantal. Het kabinet garandeert de gemeenschap dat op basis van zijn verantwoordelijkheid naar de totale gemeenschap, maar bovenal naar de senioren burgers, alles in place zal zijn voor een vlot en COVID-19-vrij evenement.