Deze toelage werd in oktober 2010 ingevoerd als een overgangs-financiële regeling voor de functionarissen van het kabinet. Aan deze functionarissen werd op hun bezoldiging tijdelijk een Kabinetstoelage van 50% toegekend in het kader van een overgang financiële regeling. De uitvoering van dit besluit zal vallen onder de minister van Binnenlandse zaken.