In totaal zal dit regeerteam uit 17 ministers bestaan. Binnen een half uur werd de beëdigingsceremonie afgerond. President Santhoki gaf aan, dat deze regering het product is van de wens van het volk op 25 mei. Het staatshoofd riep zijn ministers op te werken voor het volk. Deze regering treedt aan te midden van grote uitdagingen, zoals de COVID-19 pandemie en de financiële problemen. De top van het kabinet gaat voor eenheid van het bestuur, liet de president weten. Dit weekeind gaat de regering in retraite om duidelijke afspraken te maken. Met deze boodschap liet de president weten dat er geen tijd te verliezen valt, maar voortvarend gewerkt dient te worden aan de vraagstukken waarmee ons land te kampen heeft.

Het volledige regeerteam ziet er als volgt uit:

 • Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking Albert Ramdin (tevens eerste vervanger van de vicepresident)
 • Financiën & Planning – Armand Achaibersing
 • Volksgezondheid – Amar Ramadhin
 • Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken – Rishma Kuldipsingh
 • Defensie – Krishnakoemarie Mathoera
 • Openbare Werken – Riad Nurmohamed
 • Landbouw, Veeteelt en Visserij – Parmanand Sewdien
 • Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie – Saskia Walden
 • Natuurlijke Hulpbronnen – David Abiamofo
 • Justitie & Politie – Kenneth Amoksie
 • Regionale Ontwikkeling & Sport – Gracia Emanuëls
 • Grondbeleid en Bosbeheer – Diana Pokie
 • Transport, Communicatie en Toerisme – Albert Jubithana
 • Onderwijs & Cultuur – Maria Levens
 • Ruimtelijke Ordening & Milieu – Silvano Tjong-Ahin
 • Binnenlandse Zaken – Bronto Somohardjo
 • Sociale Zaken & Volkshuisvesting – Hanif Ramsaran