Op vrijdag 17 juli 2020 is de leiding op de verschillende ministeries protocollair overgedragen aan de nieuwe bewindsvoerders. De nieuwe leidinggevenden zullen volgens minister Albert Ramdin hun respectieve departementen in de komende maanden en jaren beter leren kennen. Ramdin is in het nieuwe kabinet minister van Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking tevens eerste vervanger van vicepresident Brunswijk.

Na hun overname op de nieuwe werkterreinen is er op het Kabinet van de President een eerste regeringsvergadering geweest, waarbij onder andere de aspecten van overname aan de orde zijn geweest. Minister Ramdin zegt dat er nog wat werk te verzetten is, in termen van het doorlopen van de directoraten. De bewindsman onderstreept hetgeen president Santokhi steeds heeft benadrukt, namelijk dat ministeries er zijn om beleid uit te voeren en geen bezit zijn van partijen. Voor de effectiviteit van dat uit te voeren beleid is het van belang dat de ministers worden aangescherpt.

Zij zullen met hetgeen zij dit weekend hebben meegekregen een eerste indicatie hebben van wat van hun verwacht wordt. De eerste vervanger van de vicepresident benadrukt dat het nieuwe ministersteam inmiddels instructies heeft gekregen van wat van hem verwacht wordt tot en met eind juli. De ministers zullen heel scherp worden gemonitored voor wat betreft de uitvoering.

Ramdin: “Er is geen tijd om te slabakken. We gaan op een andere manier moeten werken en vandaar dat we een beroep doen op een ieder, ongedacht van waar ze komen, dat zij hun bijdrage leveren. Belangrijk is dat de ministers nu weten wat de situatie is.”