President bouterse beëdigt leden rekenkamer en CHS

President bouterse beëdigt leden rekenkamer en CHS

19-06-2020
President Desiré Bouterse heeft vier personen beëdigd tot leden van de Rekenkamer en het Centraal Hoofd Stembureau (CHS). Het gaat in deze om een lid en twee plaatsvervangende leden voor de Rekenkamer, en een lid voor het CHS. “Met de benoeming en beëdiging van deze leden wordt verder invulling gegeven aan de vereiste samenstelling van de Rekenkamer en het CHS”, aldus het staatshoofd tijdens zijn toespraak. Deze formaliteit heeft plaatsgevonden op vrijdag 19 juni in het presidentieel paleis, met inachtneming van de COVID-19 regels.

“Zowel de Rekenkamer als het Centraal Hoofd Stembureau zijn onafhankelijke organen met een belangrijke maatschappelijke taak in de samenleving. In de uitoefening van deze taak, zult u ongetwijfeld uitdagingen tegenkomen. Deze uitdagingen zullen u ook in staat stellen om vernieuwend te zijn en de noodzakelijke hervormingen van de Staat en het openbaar bestuur voor te stellen,” sprak het staatshoofd verder.

Hij vervolgde met: “Ik ben ervan overtuigd dat u allen reeds voorbereid bent op de immense taak en verantwoordelijkheden welke de beëdiging tot lid of plaatsvervangend lid van de Rekenkamer en het CHS met zich meebrengt. Namens de regering doe ik een beroep op u om het werk tot voldoening van de gemeenschap te verrichten door u constructief op te stellen in het belang van Suriname.”