President Santokhi gaf aan op de hoogte te zijn van de uitdagingen in de Bolivariaanse Republiek Venezuela. De Surinaamse regering huldigt het standpunt dat de politieke leiders in dat land de problemen waarmee het land worstelt, intern moeten oplossen. Belangrijke principes van de regering zijn democratie, democratische instituten, goed bestuur, rechtstaat, mensenrechten alsmede het handhaven van vrede en veiligheid.

Suriname zal samen met alle gelijkgerichte partijen bijdragen aan de dialoog om zodoende de democratische rechten van het Venezolaans volk te helpen waarborgen.

Minister Pompeo die ook aanzat bij de persconferentie gaf aan, dat het Surinaamse volk een duidelijke keuze heeft gemaakt tijdens de laatste gehouden verkiezingen. Het volk heeft ondermeer gekozen voor democratie en rechtstaat. De VS zal daarbij alles doen om ons land op die weg te helpen. Er wordt op Suriname gerekend om waar nodig een baken van hulp en mogelijkheden in de regio te zijn. Suriname is een land met veel mogelijkheden en waar hulp van de VS nodig is zal gekeken hoe daar invulling aan wordt gegeven. De goede vriendschapsband zal ten voordele van beide landen moeten zijn, zei minister Pompeo.