De ontmoeting van heden 2 september 2020 heeft plaatsgevonden op verzoek van het bondsbestuur. “Wij hebben de kanttekeningen, die wij hebben vervat in ons schrijven aan de president, op tafel gelegd. Wij zijn van oordeel dat er een betere communicatie moet zijn tussen de minister, de president en het bondsbestuur. Wij hebben allemaal ons eigen domein. Het domein van de bond is dat het belang van de leden wordt behartigd.” Dit zegt woordvoerder Revelino Eijck van de SPB.

President Santokhi heeft tijdens het gesprek de intentie getoond en instructie gegeven om te werken aan betere communicatie met de SPB. Verder is er van inzichten uitgewisseld die meegenomen zullen worden in het te formuleren beleidsplan van het ministerie van Justitie en Politie. Woordvoerder Eijck zegt dat de president de instructie heeft gegeven dat het bondsbestuur ook betrokken moet worden bij het te formuleren beleidsplan.