President Santokhi heeft bij dit heugelijk moment benadrukt dat het belangrijk is dat dit orgaan de visie van de regering meeneemt. Het staatshoofd heeft bij deze be├źdiging van de leden, de doelstellingen, de taken , de randvoorwaarden van het systeem van registergoederen, structuur van GLIS, aangehaald. De taken van de raad zijn meerdelig. De president gaf onder andere aan dat de RvT toezicht houdt op de werkzaamheden van het bestuur en een adviserende functie heeft richting het bestuur .
President Santokhi bracht namens de regering de felicitaties over aan de nieuwe raad en vroeg de leden de GLIS wet goed te bestuderen.

Hij benadrukte dat Raad van Toezicht good governance moet waarborgen binnen het GLIS. Het staatshoofd deed een beroep op de RvT de dienstverlening naar het publiek toe te verbeteren.
Voorzitter van de Raad van Toezicht Anenda Veldman zei in een korte reactie, dat eerst de overdracht van de gewezen raad aan de huidige moet plaatsvinden. De nieuwe raad zal de huidige situatie vaststellen van hetgeen is overgenomen waarna een kennismaking volgt met het bestuur van het GLIS. Bij zo een belangrijk instituut als het MI GLIS verwacht de voorzitter dat er veel werk aan de winkel is. De nieuwe raad zal zich beijveren om het vertrouwen aan de samenleving te geven. Daar waar dat vertrouwen enigszins is afgebrokkeld, zal getracht worden dit te herstellen.

Tijdens de installatie van de nieuwe RvT waren ook aanwezig de politieke leiders Paul Somohardjo en Gregory Rusland en minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer.