In de Staatsraad nemen onder andere vertegenwoordigers van al de fracties uit het parlement, werknemersorganisaties en bedrijfsleven zitting. De VHP wordt vertegenwoordigt door Maaltie Sardjoe, Sharda Thakoer, Urmila Ramlagansing en Nathalie Amatmohammed. Voor de NDP nemen zitting: Rossellie Cotino, Caroline Heilbron en Amzad Abdoel. De ABOP en PL worden vertegenwoordigt door Marinus Cambiel en Rinette Sapei-Soentik. Hesdy Pigot neemt namens NPS en Justina Eduards voor BEP zitting. VSB wordt vertegenwoordigt door Paul Torilal, Wilgo Bilkerdijk de ASFA, Roy Haverkamp de FAL en Darmdew Chotkan de OSAV. De vertegenwoordiger van CLO is vooralsnog niet geïnstalleerd.