De nieuwe regering is op donderdag 16 juli aangetreden en het afgelopen weekeinde heeft het kabinet zich teruggetrokken om zich te beraadslagen over zaken als bestuur, beleid en organisatie. De regering zal de komende periode nader kennismaken met de werkarmen die onder haar vallen. Afgelopen vrijdag hebben de nieuwe ministers het roer op hun departement overgenomen en de medewerkers kort toegesproken. Het kabinet heeft bij monde van president Santokhi te kennen gegeven met elk één te willen werken aan de verdere ontwikkeling van Suriname.