President Santokhi haalde onder meer aan dat de samenwerking tussen Suriname en Nederland wederom is verheven naar het regeringsniveau. De ambassades van beide landen moeten zich voornamelijk richten op het verhogen van handel en het optimaal benutten van het menselijk kapitaal. Ook riep de Surinaamse regeringsleider de aanwezigen op om de ontwikkeling te blijven ondersteunen. In dit kader noemde hij de ondersteuning bij de uit te zetten obligaties. De president heeft ook speciale aandacht voor het reguleren van de verzoeken van investeerders die dagelijks binnenkomen en mensen die hun krachten willen geven voor de ontwikkeling van Suriname. President kondigde het directoraat Diaspora weer eens aan.

De organisatie zal zijn bijdrage aan de opbouw van Suriname op verschillende leveren. Zij zal gevraagd en ongevraagd advies geven aan de regering van de Republiek Suriname. In de Adviesraad van deze organisatie zitten deskundigen op diverse terreinen. De adviserende rol zal ook vervuld worden voor de overheid en sociale partners in Nederland, Europa en daar waar het nodig wordt geacht. Verder zal zij ook fungeren als Vraagbaak voor de Diasporagemeenschap in Nederland en die desgewenst van advies voorzien. Hart voor Suriname zal ook bemiddelen wanneer investeerders en entrepreneurs in Suriname, Nederland, Caricom, Europese Unie, Commonwealth en andere supranationale organisaties, willen bijdragen aan de wederopbouw van Suriname. Onder meer de ondersteuning, begeleiding en organisatie van handelsmissies, bijeenkomsten, workshops en beurzen  zullen samen met fondsenwerving ook aandacht genieten van deze organisatie.