President Santhoki wees erop, dat Suriname als voorbeeld mag dienen voor de wereld door een goede transitie te hebben ondanks onderlinge verschillen op onder andere het gebied van politiek en cultuur. De president zegt de lat hoog te hebben gelegd, omdat het land in een grote crisis verkeert. Dat vereist dat velen lange uren moeten maken om het land weer op het juiste spoor te krijgen. Het staatshoofd kondigde ook het instellen van een team aan, dat zich bezig zal houden met beleidsmonitoring en coördinatie. Zo kan nagegaan worden hoe het beleid zich ontwikkelt. Van alle medewerkers verwacht de president inzet, betrouwbaarheid, motivatie en ondersteuning. President Santokhi bedankte eenieder voor de geleverde bijdrage de afgelopen periode. Het staatshoofd zal op een later tijdstip ontmoetingen hebben met het Directoraat Nationale Veiligheid en de Raadsadviseurs. Tijdens deze meeting in de Congreshal waren ook aanwezig de directeur van het Kabinet van de President mr. Eugene van der San en de heer mr. Adjaikoemar Moensie, die op een later tijdstip van eerstgenoemde zal overnemen.