De waarnemend president bij het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks, heeft urgente zaken onder de aandacht gebracht van de president, waaronder de aanvulling en versterking van de Rechterlijke Macht. Gezien de urgentie hiervan, werd dit ondersteund door de procureur-generaal (pg), Roy Baidjnath Panday. Verder vroeg de pg ook de aandacht voor de opleiding van vervolgingsambtenaren. President Santokhi ondersteunde deze aandachtspunten en gaf aan dat het beleid van de regering erop gericht is om dit soort instituten verder te versterken. In zijn inauguratie rede gaf het staatshoofd aan dat het respecteren en waarderen van de Rechterlijke Macht belangrijk is. Hij is ook voorstaander van goed overleg, ter versterking van de rechtstaat.

Met DNA-voorzitter Marinus Bee is gesproken over prioriteitswetten die onder andere erin moeten resulteren dat de COVID-19 situatie en de crisis waar deze pandemie voor gezorgd heeft, beheersbaar worden en blijven. Er zijn verder werkafspraken gemaakt voor gestructureerde beleidsoverlegmomenten tussen de regering en DNA.

Ook met de minister van Defensie, Krishnakoemarie Mathoera, en de bevelhebber bij het Nationaal Leger (NL), Robert Kartodikromo heeft het staatshoofd een vruchtbaar gesprek gehad. Behalve onderling werkafspraken gemaakt te hebben, is ook over de rol die de president als opperbevelhebber naar het leger toe heeft, gesproken. Het staatshoofd deed een beroep op het tweetal om van het leger een professioneel en multi-inzetbaar instituut te maken, zodat sterke paraatheid, territoriale integriteit en nationale soevereiniteit gegarandeerd blijven. Ook wil hij meer dienstbaarheid naar de samenleving toe.

De audiƫntiegesprekken worden morgen voortgezet. Dan ontvangt president Santokhi de governor van de Centrale Bank en alle ministers, elk individueel.