Op donderdag 10 september 2020 heeft president Chandrikapersad Santokhi een gesprek hierover gehad met autoriteiten over de invulling van de nieuwe Raad van Commissarissen die binnen niet al te lange tijd een feit zal zijn. Aan de oud minister is gevraagd invulling te geven aan de eerdergenoemde functie. In gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) zegt Raghoebarsing, dat de regeringscommissaris een belangrijke brugfunctie zal vervullen tussen de regering en de Centrale Bank van Suriname. De voorgedragen regeringscommissaris onderstreept de belangrijke taak van een dergelijke functionaris. De financiele situatie zoals door de huidige regering is overgenomen is niet eenvoudig.

Dat heeft zich vertaald in ondermeer een hoge valutakoers. Iedereen voelt dat er maatregelen om de economie weer gezond te maken, zullen komen. Echter moeten die maatregelen goed doorgerekend, maar vooral goed doorgepraat worden, vindt hij.

Belangrijk is dat wanneer de maatregelen komen, de groepen die het zwaarst getroffen zijn worden bijgestaan. Volgens Raghoebarsing zijn het moeilijke maatregelen maar door gezamenlijke inspanningen kan ons land uit de crisis komen.