President Satokhi die de spits afbeet, zegt dat er tijdens deze bijeenkomst sprekers van verschillende politieke orientaties zijn. Op de eerste dag gaf minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking het doel van de retreat aan, terwijl voormalige minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Robert Peneux, inging op de taken en bevoegdheden van de ministers. Stanley Raghoebarsingh behandelde het onderwerp “Bestuur van het land” en Soeresh Gobardhan inging op het punt “Integriteit van bestuur”. Verder bogen Dirk Currie, Pertab Goerdayal en Giwani Zeggen zich respectievelijk over de onderwerpen Leiderschap, Protocol en Media.

De samenstelling van sprekers is ook in lijn met de belofte van president Santokhi dat elke Surinamer, ongeacht politieke oriëntatie, ingezet zal worden voor de opbouw van het land. Kennis, kunde en trouw aan Suriname staan volgens het Surinaams staatshoofd namelijk boven politieke oriëntatie. Hij legt er de nadruk op dat er geen politieke school bestaat, maar dat er genoeg mensen met kennis van ons politieke bestel zijn. Om ervoor te zorgen dat deze politieke kennis tot uiting komt, zullen er meer van zulke sessies volgen waarbij ervaring en deskundigheid op alle fronten zullen worden ingezet.

Voor zondag 19 juli 2020 staan er presentaties van de president en vicepresident op het programma, waarbij zij zullen ingaan op het regeerakkoord en contouren van bestuur en beleid. De beleidsgebieden van het regeerakkoord zullen daarna belicht worden door Marten Schalkwijk en Andreas Talea. Aan het eind van de tweedaagse sessie zullen president Santokhi en vicepresident Brunswijk zich buigen over de organisatie, planning en afspraken van de regering.