Regering gaat inhaalslag buitenlandse betrekkingen maken

Regering gaat inhaalslag buitenlandse betrekkingen maken

29-09-2020

De regering moet op het stuk van de betrekkingen met het buitenland een serieuze en agressieve inhaalslag plegen. President Chandrikapersad Santokhi zegt in zijn Jaarrede op dinsdag 29 september 2020 dat het imago van Suriname in de afgelopen tien jaren helaas systematisch en consistent is aangetast, door incoherente en ondoorzichtige buitenlandse politiek. Suriname was niet in een positie om respect en ondersteuning af te dwingen. “Dat beeld is niet is representatief voor wat het Surinaamse Volk is en we zullen ook hier de reputatie-schade moeten herstellen. Het is duidelijk, dat zonder een goede reputatie in de wereld, ons land geïsoleerd is, en niet interessant is voor politieke, technische en financiële ondersteuning en investeringen”, aldus de president.

Hij zegt dat het buitenlands beleid daarom een flinke facelift ondergaat, waarbij er nieuwe kerntaken zijn toegevoegd. Deze komen tot uiting in de nieuwe naam van het ministerie dat daarmee belast is, te weten: Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS). Hierin staat “international business”, namelijk het aantrekken van Foreign Direct Investment, investeringskapitaal voor productiestimulering, letter en figuurlijk centraal.

President Santokhi verder: “Het buitenlands beleid van deze regering zal professioneel, verantwoord, voorspelbaar en evenwichtig zijn. De buitenlandse politiek zal in het verlengde staan van de ontwikkelingsdoelstellingen van de regering. Het ministerie zal ondersteunende activiteiten ondernemen bij het zoeken naar oplossingen van de huidige financiële crisis, maar ook nieuw beleid terzake daarvoor ontwikkelen.”

Als een van de speerpunten van de nieuwe buitenlandse politiek zal Suriname zich presenteren als een land waar er democratie is en democratische beginselen en instituten worden gerespecteerd. Verder als een land waar recht en wet geldt voor een ieder, en niet wordt misbruikt voor individueel belang; waar mensen- en politieke rechten worden nageleefd, beschermd en versterkt. Een land waar behoorlijk bestuur (“good governance”) de norm is.