De president benadrukt dat de maatregelen in perspectief geplaatst moeten worden en wel tegen het beleid dat de regering voert rond de COVID-19 crisis. Het moet volgens hem duidelijk zijn dat ondanks deze crisis de regering in staat is om op basis van haar inzichten op korte termijn drie prioriteitsgebieden te presenteren, te weten: 1.COVID beheersing, 2.Financiële crisisbeheersing en 3.Armoedebeheersing. “Deze zijn de pijlers van onze prioriteiten.

Volgens het staatshoofd heeft het volk de regering geplaatst om het land uit de crisis te halen. “Dat is de opdracht die we hebben gekregen als nieuwe regering, ook u als nieuwe parlement en we gaan het land uit de crisis halen,” sprak de president. Hij zegt dat de regering het volk een ander beleid en bestuur gaat teruggeven. De eerste contouren daarvan zullen binnenkort  zichtbaar zijn wanneer het regeerprogramma 2020-2021 aan het parlement gepresenteerd zal worden.

In dit regeerprogramma zijn er drie tijdsfasen aangegeven om het tij te keren. Het gaat om de urgentiefase, stabilisatiefase en groeifase, die gepaard gaan met concrete maatregelen zodat er een  helder beeld bestaat waar “we met dit land gaan”. President Santokhi: “Het ziet er goed uit. We gaan dit land uit de crisis halen en we gaan de eerste stappen doen, serieuze stappen om onze hoge schuldpositie op een goede wijze af te lossen.”

Het karakter van de regering is, aldus het staatshoofd, goed bestuur, goed leiderschap, transparantie en rechtsstatelijkheid. Voor alles wat in die rechtsstatelijkheid zal blijken niet conform wet en recht te zijn gegaan heeft de president de procureur-generaal gevraagd om binnen het Openbaar Ministerie een  speciale aanklager aan te wijzen om de corruptie in dit land aan te pakken.