Het gaat, aldus minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking, om het voeren van een beleid dat tot positieve en daadwerkelijke verbetering van de levensstandaard in Suriname kan leiden.

Minister Ramdin tevens eerste vervanger van de vicepresident: “Dat kan je alleen maar realiseren als je alle krachten bij elkaar zet, een beroep doet op een ieder en men zich daadwerkelijk inzet.”

Het nieuwe regeerteam, te weten president Chandrikapersad Santokhi, vicepresident Ronnie Brunswijk en de voltallige Raad van Ministers (RvM) is deze week bijeen in het Courtyard by Marriott hotel, waar er aan teambuilding wordt gedaan. Daarbij worden niet alleen vooral de nieuwe ministers aangescherpt, maar ook verschillende punten betreffende het nieuw te voeren beleid besproken.

Op zondag 19 juli 2020 zal er specifiek worden ingegaan op de drie priortiteitsgebieden van de nieuwe regering, te weten: 1.De financiële crisis, 2.COVID-19 en 3.Het armoedevraagstuk en hoe delen van de Surinaamse bevolking hierbij geholpen moeten worden.