President Bouterse sprak zijn felicitaties uit aan het adres van de president- en vicepresident-elect. Het  staatshoofd gaf aan dat het geen gemakkelijke job is, maar dat het succes komt als iedereen zijn schouders onder het werk zet. “Het is een nieuw begin en met de nieuwe intenties in het belang het volk Suriname tot ontwikkeling te brengen,” aldus president Bouterse.

Volgens Dew Sharman, de ondervoorzitter van het parlement die bij deze gelegenheid de hamer had overgenomen van voorzitter Ronnie Brunswijk, staat Suriname bekend om harmonie en het organiseren van goede verkiezingen. “Met de verkiezing van de president en de vicepresident is geschiedenis geschreven als multi-etnische tolerante samenleving. Wij zijn ons ervan bewust dat de nodige hobbels en sibibusi’s overwonnen moeten worden. Wij gaan een nieuw tijdperk in om het land naar grotere hoogten brengen. Succes en zegen van de Almachtige toegewenst aan de gekozen president en VP,” sprak voorzitter Sharman.

NDP-fractieleider André Misiekaba sprak van een zware verkiezingsstrijd. Hij benadrukte dat er goede transitiegesprekken zjjn geweest tussen de scheidende en de aan te treden coalitie. Misiekaba: “Er is een rustige en democratische overgang. De NDP-fractie zal de nieiwe regering kritisch begeleiden.” Namens zijn fractie wenste Misiekaba de gekozen president en vicepresident kracht en wijsheid toe.

NPS-voorzitter Gregory Rusland zei, dat iedereen een bijdrage moet leveren om het land weer gezond te maken. Hij merkte op dat er veel moeilijke momenten zullen zijn zoals de financiële situatie en de COVID-19 crisis. Onder leiding van de twee functionarissen moet het land, aldus Rusland, in rustiger vaarwater gebracht worden.

Ronny Asabina, voorzitter van de BEP, sprak in zijn felicitatieboodschap van een dankbare en uitdagende taak. “De democratie heeft gezegevierd en de partij zal een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van land en volk,” aldus Asabina.

Volgens Marinus Bee van de ABOP moeten er eerlijke ontwikkelingskansen komen voor een ieder. Hij riep een ieder op zijn schouders onder het werk te zetten.

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien sprak de hoop uit dat de wensen van het volk in vervulling mogen gaan. “Het is niet goed te blijven kijken naar achteren, maar te richten op de toekomst,” merkte hij op.