Voordat het materiaal werd geschonken aan de president werd daarvoor het overdrachts en acceptatiecertificaat getekend. De documenten werden ondertekend door ambassadeur Liu Quan namens de Volksrepubliek China en minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, en First Lady Mellisa Santokhi-Seenacherry.

De firstlady gaf aan, blij te zijn met de schenking gedaan door de ambassadeur van de Volksrepubliek China. Ze is overtuigd dat de spullen zullen bijdragen aan het tegengaan van de verdere verspreiding van dit dodelijke virus. Als firstlady kijkt ze uit naar de uitvoering van projecten met de Chinese ambassade. Suriname en China hebben goede culturele en historische banden die ingezet kunnen worden voor de duurzame ontwikkeling van ons land.

Ambassadeur Liu Quan bracht naar voren dat de beide landen al jaren een uitstekende relatie met elkaar onderhouden. Dit is mogelijk door gezamenlijke inspanningen van alle partijen. Er zal verder gewerkt worden aan het verder verstevigen van de relatie waar beide volken profijt aan zullen hebben. Het virus kent volgens de diplomaat geen grenzen en is het van belang dat er hulp geboden wordt. Via solidariteit en samenwerking kan de ziekte wel worden teruggedrongen.