Nog geen eenduidig standpunt religieuze leiders omtrent openstellen gebedshuizen

Nog geen eenduidig standpunt religieuze leiders omtrent openstellen gebedshuizen

23-06-2021
President Chandrikapersad Santokhi heeft met verschillende religieuze leiders gesproken om input van de stakeholders tot zich te nemen met betrekking tot het bezoeken van gebedshuizen tijden deze turbulente tijden waarbij de effecten van de covid19 pandemie nopen tot een nieuw normaal. Tijdens de verschillende gesprekken kwam naar voren dat de religieuze organisaties op dit vlak nog geen eenduidig standpunt hebben.

Op woensdag 23 juni deelden de Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS) en de Christelijke kerkleiders van het Comité Christelijke Kerken(CCK) hun visie met de president hierover. IRIS heeft gezamenlijk haar standpunt ingenomen ten aanzien van het openstellen van de gebedshuizen in ons land. Fungerend secretaris van de IRIS, Robbert Bipat, geeft aan dat er wel behoefte is in de samenleving om de gebedshuizen fysiek te bezoeken, echter zal het verantwoord moeten gebeuren, met inachtneming van protocollen die onze gezondheid garanderen. “We willen natuurlijk dat de gebedshuizen opengaan, maar niet onder de huidige situatie met de vele doden en besmettingen”, geeft Bipat aan.

Voor de Christelijke kerkleiders van het Comité Christelijke Kerken (CCK) is het belangrijk om de kerken weer open te stellen voor gebed, zegt Serge Andre, voorganger van de Baptisten gemeente. Maar dan moet wel gekeken worden onder welke omstandigheden dat kan omdat er veel besmettingen zijn er daardoor ook velen het leven laten. Voorlopig zijn er alleen maar ideeën uitgewisseld omdat de situatie nog risicovol is. ‘Medische deskundigen in de meeting hebben aangegeven dat de huidige covid-19 varianten veel besmettelijker zijn dan van de eerste twee golven en de leiders willen hun leden geen risico laten nemen door bij elkaar te komen’ zegt Andre.

Praeses Desire Peerwijk van de Evangelische Broedergemeente in Suriname (EBGS) vindt, dat het nog niet de tijd is om de kerken open te doen. “We hebben een stukje verantwoordelijkheid naar onze gemeente leden toe. Er is aan de president gevraagd om nog even te wachten met het openstellen van de kerken. Als de situatie ten positieve verandert, dan zullen we geleidelijk aan de kerken weer opendoen”, geeft praeses Peerwijk aan. Volgens hem kan er in samenspraak met de geestelijke leiders een standpunt ingenomen worden. “We waarderen het dat de president communiceert met het volk en we hebben hoop dat het zal verbeteren, vooral als mensen zich laten vaccineren”, zei Peerwijk.

Eerder en wel op woensdag 16 juni heeft de president een vertegenwoordiging van de Vereniging van Volle Evangelie en Pinkster Gemeenten Suriname (VVEPS) ontvangen op zijn kabinet. Partijen hebben ondermeer gesproken over de covid-19 situatie en het effect van de daarmee gepaard gaande maatregelen. VVEPS is van mening dat het wel belangrijk is voor de samenleving om de gebedshuizen fysiek te bezoeken en pleitte voor openstelling van de gebedshuizen.