Presentatie organisatiestructuur DIS aan president Santokhi

Presentatie organisatiestructuur DIS aan president Santokhi

31-08-2021

President Santokhi benadrukte andermaal dat Suriname zal worden ontwikkeld met 1 miljoen Surinamers: Zij die in Suriname wonen en allen die in het buitenland zijn. “We hebben het beloofd en gaan het ook doen”, aldus het staatshoofd dat ook de Surinaamse diaspora in andere delen van de wereld erbij betrekt.

Henry Ori, voorzitter van de presidentiële commissie Diasporakapitaal en Diasporabank die aan de basis heeft gestaan van het Diaspora Instituut Suriname, geeft aan dat er nu eindelijk een beleidskader en organogram is geproduceerd voor het instituut. “De wervings- en selectieprocedure zijn reeds ingezet. Verschillende ministeries en NGO’s zijn betrokken bij de processen. Het instituut zal in de ruimste zin des woord ingezet worden om diverse maatschappelijke vraagstukken op te lossen”, aldus Henry Ori.

Ori zegt verder dat de regeringsleider bijzonder ingenomen is met de presentatie en hij de opdracht heeft gegeven om alvast aan de contouren te werken van een staatsbesluit. Het DIS ressorteert onder het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. De president zal tijdens zijn bezoek aan Nederland, de zusterorganisatie Diaspora Instituut Nederland installeren. De twee instituten zullen goed met elkaar moeten samenwerken met het oogmerk het belang van Suriname te dienen.