President Santokhi: “Amnestiewet 2012 in strijd met Grondwet”

President Santokhi: “Amnestiewet 2012 in strijd met Grondwet”

29-08-2021

President Chandrikapersad Santokhi heeft in het hoogste college van Staat benadrukt dat de Amnestiewet van 2012 getypeerd kan worden als inmenging in een lopende strafzaak, hetgeen volgens de Grondwet van de Republiek Suriname verboden is. “Het Constitutioneel Hof heeft daarnaast vastgesteld, dat de gewijzigde Amnestiewet van 2012 in strijd is met onze Grondwet, in strijd is met het Internationaal Verdrag inzake Burgerrecht en Politieke Rechten en in strijd is met het Amerikaans Verdrag inzake de Rechten van de Mens”, benadrukt het staatshoofd. De regeringsleider heeft de standpunten van de regering gedeeld met het college tijdens de behandeling van de ontwerpwet houdende intrekking van de Wet van 05 april 2012 (S.B. 2012 no. 49), inzake wijziging van de Amnestiewet 1989 (S.B. 1992 no. 68) op vrijdag 27 augustus 2021.

Het staatshoofd accentueert dat de regering het waarborgen van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht hoog in het vaandel houdt. “Een sterk functionerende rechterlijke macht is van nationaal belang. Een rechterlijke macht die deugdelijk opereert geeft rechtszekerheid en het straalt vertrouwen uit naar de nationale en internationale gemeenschap”, aldus president Santokhi.

De regering ondersteunt het initiatiefvoorstel om de wet van 5 april 2012 inzake wijziging van de Amnestiewet 1989 in te trekken, zodat de aanpassingen van 2012 komen te vervallen en de bepalingen, die voor die aanpassingen golden, van kracht blijven. De Amnestiewet van 2012 is met 32 stemmen voor en 12 tegen aangenomen in De Nationale Assemblée.