Regeringsdelegatie deelt resultaten werkbezoek Nederland met samenleving

Regeringsdelegatie deelt resultaten werkbezoek Nederland met samenleving

13-09-2021

Ministerie van Openbare Werken

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken heeft tijdens zijn buitenlands werkbezoek op uitnodiging van de directeur van het Hydrometrisch en Flood Management Instituut in de Franse stad Nimes aangedaan. In dit kader is er een presentatie gehouden door het instituut over hoe om te gaan met overstromingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van State of Art Technology. Deze methoden zullen verder worden besproken, indien mogelijk ook in Suriname worden geïntroduceerd via het Bio Plateau Project tussen Suriname, Frans-Guyana en Brazilië. In Nederland heeft de bewindsman gesproken met de bouw-en woningsector en de staf van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met alle organisaties en instituten is er elementaire kennismaking geweest. De wenselijkheden om samen te werken op het gebied van kennisontwikkeling, capaciteitsopbouw en uitwisseling van onderhoudsprogramma’s.

Ministerie van Volksgezondheid

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft benadrukt dat het Amsterdam Universitair Medisch Centra (AUMC) en Suriname samen een structureel en kwalitatief hoogstaand niertransplantatie programma in het Sint Vincentius Ziekenhuis Suriname (SVZ) gaan opzetten. Dit programma zal toegankelijk zijn voor iedere Surinaamse nierpatiënt. Het AUMC is het grootste niertransplantatiecentra in Nederland met 17.000 medewerkers, die ruime ervaring hebben met de behandeling van Surinaamse patiënten. Suriname is ook voor een jaar verzekerd van beschermingsmiddelen uit Nederland. Er is een schenkingsovereenkomst getekend door de volksgezondheidsministers van beide landen.

Met het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen is er breedvoerig van gedachte gewisseld over het opzetten van een studiebrug tussen COVAB en de verpleegkundige opleiding in Nijmegen, het antibioticabeleid in Suriname, ondersteuning van het neonatologische zorg en een twinningsfacilteit voor de huisartsenopleiding in samenwerking met het Faculteit der Medische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Ministerie van Justitie en Politie

Suriname is voor Nederland een belangrijke partner bij de aanpak van onder andere drugssmokkel en criminele geldstromen. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft de samenwerking met de minister voor Rechtsbescherming van Nederland Sander Dekker een convenant te tekenen over reclassering. De minister voor Rechtsbescherming is een Nederlandse minister zonder portefeuille die in 2017 werd ingesteld bij het kabinet-Rutte III. In het eindverslag van de formateur werd de nieuwe ministerspost voor het eerst officieel genoemd. De post valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met het college van Procureur-Generaals en de Raad voor de Rechtspraak in Nederland zijn er concrete afspraken gemaakt om de lopende samenwerkingsbanden te intensiveren.

De bewindsman heeft een rondleiding gehad op de politieacademie in Amsterdam en is ingenomen met de methodieken van hoe politieambtenaren opgeleid worden. Minister Amoksie is voorstander van vernieuwingen en wil de politieopleiding in Suriname naar een hoger niveau tillen, daarbij zal Suriname bijstand krijgen van de Politiedienst in Nederland.

Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

Minister Parmanand Sewdien heeft in het kader van drinkwatervoorziening, oppervlakte waterzuivering in de Surinamerivier en waterschappen een bezoek gebracht aan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Hij heeft daar met de leiding van het Waternet van gedachten gewisseld in het kader van de bestaande samenwerking op eerdergenoemde gebieden. Er is al een samenwerking met het Overliggend Waterschap – Multipurpose Corantijn Project in Suriname. Er zal met de deskundigen gesproken worden hoe het bodemwater van Suriname dat door de jaren heen is vervuild, gezuiverd moet worden. Er is assistentie gevraagd hoe dat op te lossen. Veder zal het ministerie samenwerken met de Wageningen University & Research (WUR), in Nederland op het gebied van moderne en groene landbouwtechnieken.