Stortwerkzaamheden platform drinkwater waterinstallatie Commewijne gestart

Stortwerkzaamheden platform drinkwater waterinstallatie Commewijne gestart

06-03-2021
Het startsein voor het storten van een platform ten behoeve van een nieuwe drinkwaterinstallatie en aanleg van bijbehorende distributie leiding in Commewijne, is een feit. In februari 2020 is de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) gestart met de bouw van een waterproductiecentrum te La Liberte in Commewijne. Deze faciliteit zal een productiecapaciteit hebben van 500 kubieke meter per uur. Hiermee zal getracht worden de burgers van Commewijne dagelijks 1×24 uur van schoon drinkwater te voorzien. Dit zei districtscommissaris Mohamedsafiek Radjab op 6 maart 2021, bij de aanvang van de stortwerkzaamheden van dit project in Commewijne.

“De waterproblematiek zal tot het verleden behoren. Een lang gekoesterde droom van burgers in het district zal met deze faciliteit in vervulling gaan”, aldus de burgervader. De dc drukt bewoners en bezoekers van Commewijne op het hart om op een verantwoorde wijze om te gaan met water. “Omdat de transportkosten voor water heel erg hoog zijn, moeten sommige bewoners in het district genoegen nemen met regen en putwater.” Met de aanleg van dit centrum zal een deel van hun problemen opgelost zijn. Continu stromend water uit de leiding zal ook het vertoeven in Commewijne aantrekkelijker maken. De dc heeft er geloof in dat de optimale voorzieningen er ook voor zullen zorgen dat meer bedrijven zich komen vestigen in het district.

President Chandrikapersad Santokhi zegt vanaf de verkiezingscampagne aangehoord te hebben dat de waterproblematiek in Commewijne dringend aangepakt moet worden. Hij heeft zich er sinds toen voor klaargemaakt om het vraagstuk aan pakken. “Wij gaan dit oplossen. Als wij iets zeggen, dan gaan wij het ook doen. Dat is de branding van deze regering.”

SWM-directeur Marlon Oosterling juicht het toe dat het oplossen van de waterproblematiek hoge prioriteit bij de president geniet. Hij zegt invulling te zullen geven aan de instructie van de president om het project binnen 6 maanden op te leveren. In totaal zal er 125 kilometer aan buizen met gigantische diameter aangelegd worden. “Ik weet niet hoe, maar het moet gebeuren.” De directeur geeft verder aan dat er wel machines zijn aangeschaft om de werkzaamheden uit te voeren. In het afgelopen jaar heeft het project veel stagnatie ondervonden als gevolg van de COVID-19-situatie.