Commewijne eerste in rij districtsbezoeken regering Santokhi

Commewijne eerste in rij districtsbezoeken regering Santokhi

President Chandrikapersad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk hebben een bezoek gebracht aan het district Commewijne. Dit bezoek was op maandag 21 september 2020. Het district is hiermee de eerste in de reeks van bezoeken die de regering zal afleggen aan de verschillende bestuursregio’s. Het doel van deze ontmoetingen is om de noden en grieven van de districtsbevolking zelf aan te horen.
Donatie medische mondneusmaskers aan First Lady Mellisa Santokhi

Donatie medische mondneusmaskers aan First Lady Mellisa Santokhi

Mede gezien de wereldwijde COVID-pandemie en de druk op de Surinaamse gezondheidszorg, is door minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking onlangs tijdens zijn bezoek aan Nederland, het verzoek gedaan aan stichting DISHA (Doctors for International Health Support Agency met als werktitel Diaspora India Suriname Holland Agency), om te ondersteunen met onder meer medische mondneusmaskers.
Extra aandacht opstart nieuw schooljaar en sociaal vangnet

Extra aandacht opstart nieuw schooljaar en sociaal vangnet

De opstart van het nieuw schooljaar en de voorbereidingen van het sociaal vangnet door de regering Santokhi-Brunswijk, zijn actuele zaken die extra aandacht verdienen. Op basis hiervan zal er instede van het wekelijks gesprek met de president, deze week een uitgebreid gesprek komen met de minister van Financiën en Planning en die van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.
Regering gaat districten bezoeken

Regering gaat districten bezoeken

Nu de beperkingen die het gevolg waren van COVID-19 langzamerhand zullen worden opgeheven en het proces van normalisatie wordt ingezet, zal de regering meer zichtbaar worden in de districten.
Regering betreurt suggestieve berichtgeving cocainevangst

Regering betreurt suggestieve berichtgeving cocainevangst

De online-editie van ‘De Ware Tijd’ heeft op 19 september 2020 een artikel gepubliceerd met de kop “Cocaïne in ‘vliegtuig’ first-lady Santokhi”. Volgens het artikel is aan boord van de KLM vlucht van 12 september 2020, na aankomst in Amsterdam, 20 kilo cocaïne onderschept.
Regering zal offers op sterkste schouders afwentelen

Regering zal offers op sterkste schouders afwentelen

Het opruimen van puinhopen zal niet makkelijk zijn en het is onvermijdelijk dat dit offers zal vragen van de bevolking. Wel zal de regering te allen tijde waarborgen, dat deze offers zoveel mogelijk op de sterkste schouders zullen worden afgewenteld. De regering zal, volgens president Chandrikapersad Santokhi, zoveel mogelijk de modale burger trachten te ontzien.
Regering gaat bezuinigen en tegelijk inkomsten uit belasting genereren

Regering gaat bezuinigen en tegelijk inkomsten uit belasting genereren

President Chandrikapersad Santokhi heeft in een lijvige presentatie verschillende oplossingsmodellen opgesomd waarmee de regering binnen het pakket van maatregelen werkt en tegelijk mee bezig is.
Regering heeft binnenkort formele ontmoeting met Braziliaanse president

Regering heeft binnenkort formele ontmoeting met Braziliaanse president

De regering zal binnenkort een formele ontmoeting hebben met de Braziliaanse president Jair Bolsonaro. Dit maakte president Chandrikapersad Santokhi op vrijdag 18 september 2020 bekend in het parlement. Volgens het Surinaamse staatshoofd zullen daarnaast verschillende landen worden uitgenodigd in het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid.
Beleid van zorgeloos lenen geen optie voor regering

Beleid van zorgeloos lenen geen optie voor regering

Het beleid van zorgeloos lenen is geen optie voor de regering-Santokhi. De weg van meer geld lenen, het zorgeloos laten oplopen van de Staatsschuld, de burgers in nog meer armoede brengen, het doorschuiven van de problemen, leidt ertoe dat de burgers zoet worden gehouden en verwachtingen worden gecreëerd.
Zaterdag evaluatie ontwikkelingen normalisatie

Zaterdag evaluatie ontwikkelingen normalisatie

Op zaterdag 19 september zal de regering wederom met het COVID Management Team en het Outbreak Management Team evalueren omtrent de ontwikkelingen in het kader van de normalisatie. Zo liet president Chandrikapersad Santokhi vrijdag 18 september weten in het parlement.
Regering presenteert spoedig uitgebreid beleidsplan

Regering presenteert spoedig uitgebreid beleidsplan

De regering zal op 29 september 2020 een uitgebreid beleidsplan presenteren. Dan zullen de velen vragen die nog leven binnen de samenleving met het plan beantwoord worden. Dit zei president Chandrikapersad Santokhi in De Nationale Assemblee.
Minister Achaibersing overhandigt nota economisch herstel aan president

Minister Achaibersing overhandigt nota economisch herstel aan president

De regering-Santokhi heeft in de afgelopen periode vanaf haar aantreden hard gewerkt aan onder meer het finaliseren van het regeerprogramma 2020-2025, de beleidsplannen van de verschillende ministeries en de begroting voor 2021. Een van de belangrijke documenten waaraan gewerkt is, is het economisch herstelprogramma.
President Santokhi installeert RvC Centrale Bank

President Santokhi installeert RvC Centrale Bank

President Chandrikapersad Santokhi heeft op het Presidentieel Paleis de nieuwe Raad van Commissarissen (RvC) van de Centrale Bank van Suriname CBvS) geïnstalleerd. De installatie vond plaats op vrijdag 18 september 2020. Stanley Raghoebarsingh is de nieuwe regeringscommissaris. De overige leden zijn Ruben Ravenberg, Franklin Ludwich Misiekaba, Jan Tawjoeram en Aroen Jadoenathmissier.
Regering heeft duidelijker beeld financiële positie staat

Regering heeft duidelijker beeld financiële positie staat

Na veel onderzoekswerk in de afgelopen twee maanden is het de regering gelukt een duidelijker beeld te krijgen van de financiële stand van zaken van ons land. President Chandrikapersad Santokhi zei op vrijdag 18 september 2020 in het parlement dat bij de start van de regeertermijn de financiële positie van de staat vrij onduidelijk was.
Staatsschuld ondanks grote inkomsten fors gestegen

Staatsschuld ondanks grote inkomsten fors gestegen

De staat was in het jaar 2010 achtergelaten zonder enige schuld. In de tien jaren na 2010 is er in totaal 45 miljard Surinaamse dollar bij de staat binnengekomen. Desondanks zit ons land nu met een schuld van 4,1 miljard Amerikaanse dollar. Met deze bedragen zou Suriname volgens president Chandrikapersad Santokhi nu een geweldig, prachtig land moeten zijn.