COVID-19 uitgaven vorige regering onder vergrootglas

COVID-19 uitgaven vorige regering onder vergrootglas

Recent zijn er stukken opgedoken, waarin uitgaven van de vorige regering in verband met COVID-19 in Suriname worden weergegeven. Deze zullen ook door de pas geïnstalleerde presidentiele commissie Oneigenlijk Gebruik Publieke Goederen onder het vergrootglas geplaatst worden. De commissie zal de stukken op rechtmatigheid en doelmatigheid toetsen. Hierna zal advies worden uitgebracht aan de president van Suriname, Chandrikapersad Santokhi.
Commissie Oneigenlijk Gebruik Publieke Goederen geïnstalleerd

Commissie Oneigenlijk Gebruik Publieke Goederen geïnstalleerd

President Chandrikapersad Santokhi heeft de Commissie Oneigenlijke Gebruik Publieke Goederen geïnstalleerd. Deze commissie heeft ondermeer als taak een inventarisatie te plegen van de aangetroffen situatie bij de machtsoverdracht. Er moet een inventarisatie komen van de aangekochte goederen ten behoeve van de Staat en of semi- overheidsinstellingen en of parastatale ondernemingen alsmede het gebruik en de fysieke aanwezigheid van goederen.
Presidentiële Commissie Anti-corruptiewet gaat aan de slag

Presidentiële Commissie Anti-corruptiewet gaat aan de slag

President Chandrikapersad Santokhi heeft op woensdag 5 augustus de Presidentiële Commissie Anti-corruptiewet geïnstalleerd. Deze werkgroep is ingesteld voor een periode van zes maanden. De commissie bestaat uit vijf leden en wordt voorgezeten door Carmen Rasam namens het Openbaar Ministerie.
Vooruitzichten Suriname positiever met derde significante olievondst

Vooruitzichten Suriname positiever met derde significante olievondst

Met de derde olievondst in het Surinaamse kustgebied worden de vooruitzichten voor Suriname en de oliemaatschappijen Staatsolie, Apache en Total steeds positiever. Suriname heeft binnen ongeveer een half jaar de derde significante olievondst geregistreerd. In dit kader is op 2 augustus 2020 een persconferentie belegd door de verschillende stakeholders. Naar schatting zullen de drie grote offshore olievondsten minimaal vijftig miljard US-dollar opleveren in de komende twintig jaar.
President Santokhi kaart misstanden vorig kabinet aan

President Santokhi kaart misstanden vorig kabinet aan

Tijdens een persconferentie heeft president Chandrikapersad Santokhi een aantal misstanden aangekaart, die hebben plaatsgevonden onder de vorige regering. Volgens de president heeft Suriname de afgelopen tien jaren meer dan U$ 4 miljard is ontvangen. De vraag is wat de vorige regering met dit geld gedaan heeft.
Maatregelen voor gezond maken economie Suriname

Maatregelen voor gezond maken economie Suriname

President Chandrikapersad Santokhi heeft maatregelen aangekondigd die uiteindelijk moeten resulteren in het gezond maken van de totale situatie in Suriname. Dit deelde het staatshoofd mee tijdens een persconferentie op maandag 3 augustus 2020. De regeringsleider vroeg eenieder geduld en begrip op te brengen voor de zaken die de regering wenst door te voeren.
President Santokhi: ‘’Verkeerde beleidskeuzes hebben volk verarmd’’

President Santokhi: ‘’Verkeerde beleidskeuzes hebben volk verarmd’’

President Chandrikapersad Santokhi heeft op een persconferentie van de regering aangegeven, dat de vorige regering door verkeerde beleidskeuzes en mismanagement het volk heeft verarmd. Dit ofschoon ons land genoeg potentiële bronnen bezit om een betere situatie te hebben. Deze woorden bezigde het staatshoofd tijdens deze persconferentie, in het kader van de huidige economische situatie van Suriname.
Presidentiële Commissie “Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden” geïnstalleerd

Presidentiële Commissie “Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden” geïnstalleerd

De Presidentiële Commissie “Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden” is geïnstalleerd. De taak van deze commissie is het adviseren van de President omtrent het gezond maken van het landsdienarenapparaat. Ook de vele indiensttredingen en benoemingen in de recente periode, zullen nader worden bekeken.
Premier Modi wenst president Santokhi allerbeste toe

Premier Modi wenst president Santokhi allerbeste toe

De premier van India, Narendra Modi, heeft in een boodschap de felicitaties uitgesproken aan president Chandrikapersad Santokhi, die op donderdag 16 juli werd ingezworen als staatshoofd van Suriname. In zijn radioprogramma Mann Ki Baat Today zei de Indiaanse staatsman dat India en Suriname al jaren goede betrekkingen onderhouden.
President Xi Jinping feliciteert president Santokhi met nieuw ambt

President Xi Jinping feliciteert president Santokhi met nieuw ambt

De Chinese president Xi Jinping heeft een felicitatiebericht gestuurd naar president Chandrikapersad Santokhi. President Santokhi werd op donderdag 16 juli ingezegend als de nieuwe president van ons land.
President Santokhi: met ons allen het virus indammen

President Santokhi: met ons allen het virus indammen

President Chandrikapersad Santokhi is van mening dat wij met z’n allen ervoor moeten zorgen dat het COVID-19 virus ingedamd wordt. Dit zei het staatshoofd in een videoboodschap op zaterdag 25 juli, waarin hij de nieuwe maatregelen met betrekking tot de aanpak van dit virus bekendmaakte.
Nieuwe maatregelen COVID-19 moeten infecties doen afnemen July 25, 2020

Nieuwe maatregelen COVID-19 moeten infecties doen afnemen July 25, 2020

De COVID-19 pandemie heeft de wereld in zijn greep. Velen verliezen hun dierbaren aan dit virus en het einde lijkt nog lang niet in zicht. Het is duidelijk dat de COVID-19 pandemie onderdeel is van ons dagelijks leven. Om de situatie in Suriname beheersbaar te houden, is door president Chandrikapersad Santokhi een pakket aan maatregelen gepresenteerd. Dit deed het staatshoofd in een videoboodschap naar de samenleving toe.
Kabinet president ontvangt werkattributen van ondernemers

Kabinet president ontvangt werkattributen van ondernemers

Na vernomen te hebben dat het kabinet van de president niet beschikt over de nodige werkattributen hebben ondernemers zich voorgenomen om een donatie te doen aan het instituut. President Chandrikapersad Santokhi heeft aangegeven dat er zich intussen vier ondernemers bereid hebben getoond om met apparatuur te ondersteunen.
President Santokhi ontvangt felicitatie van Koning Willem-Alexander

President Santokhi ontvangt felicitatie van Koning Willem-Alexander

In de reeks van felicitaties van buitenlandse staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders, ontving President Chandrikapersad Santokhi dinsdag 22 juli ook bericht van Zijne Majesteit Willem-Alexander uit Nederland. De Koning feliciteerde de President met zijn verkiezing en wenste hem veel succes toe tijdens zijn ambtsperiode. Hij sprak ook zijn warme belangstelling uit voor Suriname.
Suriname ontvangt medisch materiaal van Volksrepubliek China

Suriname ontvangt medisch materiaal van Volksrepubliek China

President Chandrikapersad Santokhi heeft uit handen van de Chinese ambassadeur in ons land, Liu Quan, een partij medisch materiaal in ontvangst genomen. Het staatshoofd gaf aan, dat de bevriende natie met deze geste demonstreert een belangrijke bijdrage wenst te leveren aan het bestrijden van het COVID 19 virus in Suriname en in de wereld. Dit geniet wereldwijde erkenning. Verder geeft de schenking aan, dat de beide landen hiermee hun bilaterale relatie verder verstevigen. ‘’China heeft gedemonstreerd een echte vriend te zijn’’, aldus president Santokhi.