Overheid


Duurzame Ontwikkeling centraal tijdens ACS Top in Havana, Cuba

05-06-2016 | Kabinet van de President

Tijdens de VII Vergadering van Staatshoofden en Regeringsleiders van lidlanden van de Associatie van Caribische Staten (ACS) die op 4 juni 2016 in Havana, Cuba, werd gehouden, hebben lidlanden zich voornamelijk gebogen over de noodzaak voor intensievere samenwerking en de gezamenlijke inspanningen voor duurzame ontwikkeling in de regio.

Het accent werd onder meer gelegd op de gebieden van toerisme, natuurrampen -en drugsbestrijding, handel, ICT modernisering en transport, ter facilitering van connectiviteit tussen de lidlanden.Tevens werd aandacht besteed aan de uitdagingen van klimaatverandering en de  samenwerkingspotentie om hieraan een gepast antwoord te geven.


Bijdrage vanuit Suriname
President Bouterse die deze Top namens ons land bijwoonde, benadrukte in zijn toespraak dat de ACS zich onder leiding van de afzwaaiende Secretaris Generaal, Alfonso Muñero, heeft weten te versterken op diverse gebieden, w.o. op institutioneel vlak, ICT - mogelijkheden en bij de promotie van strategische partnerschappen voor samenwerking.

De President gaf tevens aan dat de organisatie van de Top op een belangrijk moment geschiedde, aangezien vele landen in de regio, als gevolg van voornamelijk externe factoren, geteisterd worden door uitdagingen van sociaal-maatschappelijke, economische en klimatologische aard.

President Bouterse benadrukte hierbij de importantie van intensieve samenwerking tussen verschillende ACS landen op diverse gebieden en de noodzaak van uitvoering van  samenwerkingsafspraken. 

De President onderstreepte o.a. dat Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling, de Parijs Overeenkomst betreffende klimaatverandering en de Addis Ababa “Action Agenda” voor de financiering van ontwikkeling, positieve perspectieven bieden voor het harmoniseren van bilaterale en regionale inspanningen ten behoeve van duurzame ontwikkeling.


Havana Verklaring en het Actie Plan 2016 – 2018

Tijdens deze ACS Top werden de Havana Verklaring en het Actie Plan 2016 – 2018 aangenomen, terwijl ook goedkeuring werd gehecht aan de aanstelling van een nieuwe Secretaris Generaal, Mw.June Soomer van St. Lucia.

In de Havana Verklaring als het Actie Plan 2016 – 2018 zijn standpunten en actielijnen vervat  voor verdere inspanningen ten behoeve van o.a. duurzame ontwikkeling, samenwerking ter aanpak van effecten van natuurrampen en drugsbestrijding, verbetering transportconnecties, toerisme samenwerking, aanpak  van de effecten van klimaatverandering, regionale stabiliteit en vrede. 

Tijdens de Top hebben de lidlanden zich ook uitgesproken voor opheffing van de economische, handels -en financiële blokkade tegen Cuba.


Bilaterale gesprekken
President Bouterse heeft en marge de Top een aantal bilaterale gesprekken voeren met samenwerkingspartners van Suriname.

Behalve President Bouterse die vergezeld was van FirstLady Ingrid Bouterse - Waldring, maakten ook Minister Niermala Badrising van Buitenlandse Zaken, Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën en Ambassadeur van Suriname in Cuba, Ike Antonius, deel uit van de Surinaamse delegatie. 

NIEUWSBERICHTEN