Overheid


'Er is geld voor de uitvoering van het beleid'

07-11-2013 | ARCHIEF 2010-2014

President Desiré Delano Bouterse is op donderdag 7 november in de eerste ronde van de Algemene Politieke Beschouwingen ingegaan op vragen gesteld in DNA. In ruim twee uren gaf de President een beschouwing over kwesties zoals financien, onderwijs, grondenrechten, en de personele bezetting van het kabinet.

Vooral de staat van de staatsfinancien was in de vragenronde een heet hangijzer. De President nam de tijd om de zorgen weg te nemen en gaf op vragen gesteld door parlementariers aan over of de Staat in staat is haar betaalverplichtingen te voldoen, een volmondig en onomwonden 'Ja'. De president gaf aan dat de belastingdienst in de afgelopen drie jaar steeds meer belastingen heeft kunnen innen dan geraamd waren. Onderrealisatie door een gebrek aan uitvoeringscapaciteit zorgt ervoor dat er uiteindelijk minder wordt uitgegeven dan wordt geraamd aan het begin van het begrotingsjaar.

"Laat mij u in alle duidelijkheid het volgende meedelen:

 1. Op de vraag: "Is er geld?". Het antwoord is: "Ja".
 2. Op de vraag: "Kan de Regering alle binnenkomende rekeningen betalen?" Het antwoord is: "Ja"!
 3. Op de vraag: "Waarom zijn bepaalde rekeningen tot nu toe niet betaald?" Het antwoord is: "Vanwege onder andere administratieve tekortkomingen in het systeem". Hierdoor zijn wij vaker geconfronteerd geworden met vertragingen in het betalingsproces. Hierdoor ook heb ik er in mijn Jaarrede gewag van gemaakt dat ons financieel beheer aan  een grondige evaluatie en reconstructie toe is. Daar zijn wij, zoals ik al eerder heb gezegd, hard mee bezig."

Andere zaken die de President benadrukte waren:

 • Het uitvoeren van een beleid met een sterk sociaal karakter is voor deze Regering heilig.
  "Niemand kan ontkennen dat voor het eerst in onze geschiedenis er zoveel aandacht besteed is aan de sociale noden van het volk."

 • Tapajai is stopgezet.
  "Ik heb ook erop gewezen dat dit besluit "impliceert dat alle huidige activiteiten, ook in het kader van de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek (feasibility study) terzake het Tapajai-project, met onmiddellijke ingang worden stopgezet.  
 • De Anti-Corruptiewet is gereed.
  "De Raad van Ministers heeft de ontwerpwet geaccordeerd en deze zal nog deze week door de President aan de Staatsraad voor advies worden aangeboden."
 • Onderwijs: kinderen in binnenland moeten zelfde kansen geboden worden als in de kustvlakte.

 • De brug over Carolina komt er en zal goedkoper worden dan de brug die is aangehouden

 

Lees hier de volledige speech met antwoorden door de President in de eerste ronde van de Algemene Politieke Beschouwingen.

NIEUWSBERICHTEN