Overheid


LVV TEVREDEN MET RESULTATEN LANDELIJKE DIERZIEKTESURVEY KLASSIEKE VARKENSPEST

15-07-2013 | Archief
Het onderdirectoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) 
is enige tijd geleden gestart met een landelijke dierziektesurvey naar Klassieke Varkenspest. 
Voor deze survey hebben deskundigen van het ministerie landelijk monsters afgenomen van 
520 varkens in 70 verschillende bedrijven. Na verschillende onderzoekingen blijkt er nog 
steeds geen positieve gevallen van Klassieke Varkenspest aanwezig te zijn op de varkens.
De internationale richtlijnen geven aan dat op regelmatige basis testen afgenomen dienen 
te worden. Aan varkentelers wordt daarom gevraagd hun medewerking te verlenen bij 
deze testen. Ook wordt een beroep op hen gedaan in geval van klachten deze door te geven 
aan de bedrijfsarts of de Veterinaire Dienst van het ministerie van LVV om een zo diep 
gaande onderzoek in te stellen. De passieve surveillance van de Veterinaire Dienst 
wordt altijd gehandteerd door middel van gegevens van het slachthuis en eventuele 
verdachte gevallen. De dienst werkt er ook aan, dat de logistieke problemen worden 
geminimaliseerd evenals de stress bij de dieren en de bioveiligheid tijdens de 
monsteropname van de test. 
Dit alles is van belang om de ziektestatus op een zo hoog mogelijk plaats te houden.

NIEUWSBERICHTEN