Overheid


Nickeriaanse gemeenschap hoeft niet meer naar Paramaribo voor grondzaken

01-08-2013 | Ministerie van RGB

Het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB), heeft sinds 26 juli 2013 een dependance in Nickerie. Het kantoor is gevestigd in het gerestaureerd gebouw aan de RP Bharosstraat. Voorheen was hier een afdeling van het Ministerie van Financien ondergebracht. De officiële opening van het gebouw en de onthulling van het naambord werden gedaan door RGB minister, Steven Relyveld  en First lady Ingrid Bouterse-Waldring.

Met de opening van de dependance is een lang gekoesterde wens van de Nickeriaanse gemeenschap in vervulling gegaan. De twee Nickerianen m.n. Roy Kromopawiro en Zabida Gadjoe gaven aan erg blij te zijn met de RGB-dependance. Voor hun grondzaken hoeven zij nu niet naar Paramaribo te gaan. Dit betekent besparing van tijd, moeite en kosten.

Minister Relyveld gaf aan dat de overheid slechts een faciliterende rol heeft gespeeld bij de tot standkoming van het kantoor. Het is de Nickeriaanse gemeenschap die hard heeft gewerkt , dat de dependance er nu staat.

 De trekker van dit project, is de NDP parlementarier, Rachied Doekhie . De twee spreker Roy Sedoc, districtsraadslid  en Doekhie gaven aan dat er heel veel aanvragen liggen. Zij benadrukten ook dat het gebouw geen NDP gebouw is.  Een ieder zal ongeacht ras, geloof of politieke kleur geholpen worden.  Niemand zal een voorkeursbehandeling krijgen', aldus Doekhie.

De afdelingschef grondzaken van Nickerie Zohoragatoen Santoe-Imamdi, deelde mede dat zij zeker 1600 aanvragen heeft liggen en nog eens 450 voor woningbouw.

Districtscommissaris (DC)Wedperkash Joeloemsingh merkte op dat er een zware verantwoordelijkheid zal rusten op Santoe en haar twee medewerkers. DC joeloemsing wees de medewerkers erop dat zij ook te maken zullen hebben met mensen die kritiek zal leveren. Aan hen gaf hij mee geen bedankje van niemand te verwachten, maar desondanks het werk met plezier te blijven doen.

Tijdens deze gelegenheid werd door minister Relyveld de grondpapieren voor het nieuw op te zetten ziekenhuis te Wageningen, het Petronella ziekenhuis overhandigd aan DC Joeloemsingh. Deze op zijn beurt overhandigde het  aan Antoine Elias, de directeur van het dr.Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie. Het ziekenhuis zal eind 2014 op Wageningen moeten staan. Minister Relyveld weet dat de Nickeriaanse gemeenschap lang op dit moment heeft gewacht.

Hij was blij dat hij de grondpapieren nu eindelijk heeft mogen aanbieden.De bewindsman sprak de hoop uit dat er niet al te lang gewacht zal hoeven te worden op het ziekenhuis. Tevens hoopt hij dat er zo min mogelijk ongevallen zullen plaats vinden. ''We weten niet wanneer ziektes uitbreken, maar toch moeten wij ons als mens daarop voorbereiden".

Na de opening van de RGB- dependance begaf minister Relyveld zich met de delegatie naar de Skoertjie school te Clarapolder, waar de oplevering van een computerlokaal plaats vond. Hij gaf de kinderen mee om heel goed gebruik te maken van de computers. Hij bemoedigde hen door aan te geven dat een computer  een bijzondere bijdrage kan leveren om het leervermogen te bevorderen. ''Het gaat uw kennis, inzicht en begrip verruimen''. Vervolgens trok men naar Stichting Sari en het streekziekenhuis Nickerie waar een klasse verloskamer en een isolatie ruimte in gebruik werden genomen. De bewindsman richtte tijdens deze activiteiten een kort woord tot de aanwezigen. 

Afdeling Voorlichting

NIEUWSBERICHTEN