Overheid


Nieuwjaarsboodschap President Bouterse

01-01-2014 | ARCHIEF 2010-2014

President Desire Delano Bouterse heeft op 1 januari 2014 net na middernacht de bevolking toegesproken via de diverse televisiekanalen.

In een televisietoespraak bracht de President zijn gelukswensen voor 2014 en bezinning over de achterliggende periode over. Een van de belangrijke punten waarop de President focuste was een gebalanceerde ontwikkeling met zowel ruimte voor economie als voor sociale aspecten.

President Bouterse zegt "Economische groei en ontwikkeling moeten onder alle omstandigheden ten nutte zijn van de samenleving en van de Surinaamse mens. Kortom, de mens, vooral de arbeidende mens, moet vrij zijn van onnodige spanningen als gevolg van het niet bereikbaar zijn van de basisbehoeften. De regering werkt daarom in volle overtuiging er naar toe, dat deze zaken wel bereikbaar zijn voor allen."

Na het noemen van diverse initiatieven op sociaal beleidsgebied, sprak de President over een ander onderwerp dat de laatste weken veel in het nieuws was: de staat van de staatsfinancien. De President legde uit dat er in de afgelopen weken een grondig intern onderzoek is gepleegd om problemen bloot te leggen en dat hij nu kan concluderen dat "[d]e financiële stand van zaken van het land kan gekwalificeerd worden als hoopgevend en positief." Hierna vervolgde hij dat op kort termijn een nieuwe Minister van Financien benoemd zal worden die de portefeuille zal overnemen van Minister Steven Relyveld die momenteel twee ministeries leidt (t.w. Ruimtelijke Ordening & Grondbeheer en dus Financien).

Onder leiding van de nieuwe minister moet er een andere aanpak komen die de rust op financieel gebied verder waarborgt "Ingaande januari 2014 zullen aanpassingen en bijstellingen gepleegd worden met betrekking tot het beheer van de staatsfinanciën. Hierdoor zullen financiële vraagstukken die op verschillende momenten de kop hebben opgestoken en onnodig veel ongemak teweeg hebben gebracht, in de toekomst tot een minimum beperkt worden."

De President eindigde met een boodschap van eenheid voor allen alvorens hij zijn toespraak afsloot met de gebruikelijke gelukswensen. "Met gepaste saamhorigheid, eensgezindheid, liefde voor elkaar en geloof in de mogelijkheden van ons land, kunnen wij niet anders dan overtuigd zijn dat wij met elkaar, welvaart en welzijn kunnen en zullen bereiken."


Lees hier de volledige nieuwjaarsrede van de President

NIEUWSBERICHTEN