Overheid


President Bouterse geeft kick-off van gratis zorgverzekeringen

02-07-2013 | ARCHIEF 2010-2014

Op 2 juli 2013 werden de eerste zorgverzekeringspassen uitgedeeld door president Bouterse in de wijk Zorg en Hoop. Op de Thomas van Acquinoschool, dezelfde school waar ook de President zijn basisonderwijs genoot, kregen enkele kinderen de eerste passen overhandigd.

President Bouterse beantwoord vragen van kinderen op de Thomas van Acquinoschool bij de uitreiking van de eerste nieuwe verzekeringspassen, 2 juli 2013

 

Gezondheid: uw en onze zorg
Dat is de gedachte van de Regering Bouterse-Ameerali terwijl de plannen voor de uitrol voor deze mega verzekeringscampagne uitgedacht werden. Naast de initiatieven die al bestaan en bevorderd worden zoals een healthy lifestyle, het verminderen van NCD's, het verbod op roken binnenskamers en gezonde voeding in het naschoolse opvangprogramma, is de verzekering van kwetsbare groepen een nieuwe stap op weg naar een gezonde bevolking.

Gezondheidszorg voor iedereen is een van de motto's die in de plannen van 2013 werden aangegeven door de Regering. Inmiddels is een deel van dit motto omgezet in daden. Sinds 1 juli 2013 kunnen kinderen tot 16 jaar en ouderen van boven de 60 jaar, met Surinaamse nationaliteit en wonend in Suriname, beschikken over vrije gezondheidszorg.

President Bouterse heeft al vaker aangegeven dat "alleen met een opgeleide en gezonde bevolking men het land samen kan opbouwen." De verzekeringspas die vanaf 1 juli gedistribueerd wordt in alle districten is een eerste stap om de bevolking te garanderen dat zij zo gezond mogelijk kan bestaan.

Schoolgaande kinderen in de districten zullen de verzekeringspas via hun scholen uitgereikt krijgen, kinderen die niet schoolgaand zijn en ouderen zullen via de regionale structuren een oproep krijgen om hun kaart af te halen. Hierna moet de persoon zich voor 31 juli 2013 met de kaart registreren bij de eigen huisarts om de uiteindelijke verzekeringspas te krijgen. Deze pas biedt verzekering voor alle basisgezondheidsvoorzieningen die bijvoorbeeld ook door het SZF gedekt worden.

Middels deze campagne zullen ongeveer 130,000 mensen in het hele land kunnen beschikken over vrije gezondheidszorg. De kosten voor de staat worden vooralsnog geraamd op ongeveer 11 miljoen SRD per maand. In combinatie met de andere programma's van de overheid, gericht op het welzijn van de burger, verwacht de regering de kosten van ziekenzorg op lange termijn te verlagen. De praktijk moet uitwijzen of ook de bevolking zich aan haar eigen zorgplicht houdt en zichzelf voldoende onderhoudt. Volksgezondheid is een taak van burger en regering. Met de verzekering voor kwetsbare groepen neemt de regering een deel van de zorgtaak op zich, zodat de jongeren kunnen uitgroeien tot gezonde, productieve burgers.

NIEUWSBERICHTEN