Overheid


President in dankwoord bij verkiezing: samen kunnen we door zwaar weer heen komen

14-07-2015 | Kabinet van de President

President Desiré Delano Bouterse is op 14 juli 2015 per acclamatie herkozen tot President in De Nationale Assemblee. Dit was zijn dankwoord.

 

Mevrouw de Voorzitter, als gekozen President mag ik u en uw familie nogmaals condoleren. Een ieder kan aanvoelen, maar u weet het beste wat u allemaal hebt meegemaakt in de afgelopen periode. Ik weet dat het extra wreed is maar desondanks heeft u uw taak die u door het volk is opgedragen, weten te vervullen waardoor we vandaag hier staan. U en uw team hebben dit werk afgemaakt.

Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om de Vicepresident te bedanken voor het werk in de afgelopen periode. Ik weet hoeveel werk verzet is en weet ook hoeveel werk er nog te doen is.

Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om de nieuw gekozen Vicepresident te feliciteren. De felicitaties gaan naar hem, zijn familie en naasten. Het zal niet makkelijk zijn.

Ik wil ook bedanken de leden van De Nationale Assemblee. De leden van DNA die na een korte turbulente periode dit mogelijk hebben gemaakt vandaag.

Mevrouw de voorzitter, onze grootste dank gaat uit naar het Surinaamse volk ook namens mijn gezin, vrouw kinderen en overige familie. Maar vooral een bedankt naar het Surinaamse volk dat zijn vertrouwen weer gegeven heeft.

En zoals enkele van de leden uit uw college al memoreerde, het worden geen makkelijke jaren. Normaal gesproken is het al moeilijk voor kleine landen , landen in ontwikkeling, maar de komende periode wordt heel erg moeilijk.

Voor zij die de wereldpolitiek volgen, weten dat wat ver boven ons hoofd aan het voltrekken is op financieel-economisch vlak in de wereld en dat dit op een bepaald moment ons ook zal raken.

Zoals Julius Nyerere (ex-President Tanzania, red.) ooit gezegd heeft “wanneer de olifanten rustig vrijen dan vertrappen ze het gras”. En u moet zich voorstellen wat er met het gras gebeurt als ze onderling vechten. We gaan dus harde tijden tegemoet en daarom ben ik blij met de opstelling van het college en de wijze waarop is aangegeven dat de komende periode er één is van samenwerken om deze immense taak aan te kunnen pakken.

En ik weet dat wij als klein land, dat wij, als jonge natie, die veerkracht kunnen ontwikkelen die nodig is, om hiermee om te gaan, ondanks het zwaar weer welke boven de wereld hangt en ons zeer zeker gaat raken. 

Maar wanneer deze attitude zoals vandaag is weergegeven in uw college, wanneer deze vorm van samen optrekken om dit land gezamenlijk op te bouwen, ieder vanuit eigen verantwoordelijk wordt tentoongespreid, dan geloof ik dat we erdoor heen kunnen komen. Het zal niet makkelijk zijn, maar met deze ondersteuning van u allen, zoals toegezegd, en met de wil van ons volk om samen met ons door die zure tijd heen te bijten weet ik dat we er zullen komen. Omdat het niet aan ons zal liggen maar het zal liggen aan hoe wij samen met elkaar deze job gaan klaren en zolang wij vasthouden dat de almachtige onze Leidsman is, dan hoeven we niet te vrezen dat we door dit zware weer heen komen.

Nogmaals ik bedank het Surinaamse volk, ik bedank uw geacht college en ik bedank U dat u, ondanks uw specifieke privéomstandigheden, het toch heeft mogelijk gemaakt dat deze verkiezing kon doorgaan.

Brada Ashwin ik wens u sterkte het zal niet makkelijk zijn maar de oude Vicepresident is er nog om ook de ondersteuning te geven.

Namens mijn gezin, vrouw en kinderen nogmaals bedankt.


Straks hebben wij een kleine ontvangst in het perscentrum. Ik zou het zeer waarderen als u even langskomt. Het is niet geweldig. Daarna gaan we richting Ocer om daar onze partijgenoten te bedanken. Daarna ga ik naar mijn huis… en daar bent u niet uitgenodigd.

I take this opportunity to kindly invite the Diplomatic Corps here present today for a social gathering at the Press Center. And I would appreciate your presence in a few moments.

NIEUWSBERICHTEN