Overheid


President op persconferentie over energie: subsidie aanpassing is gedurfde stap

09-09-2014 | ARCHIEF 2010-2014

Op een persconferentie op zijn Kabinet op dinsdagmiddag 9 september gaf President Desiré Delano Bouterse nogmaals aan waarom de energie maatregelen zijn voorgesteld. En dat een verhoging van het tarief een van de zaken is die al jaren geopperd werd, maar nooit is doorgevoerd.

President Bouterse gaf aan dat in de jaren '80 het Kabalebo project is afgeblazen omdat de financiering en de afname van stroom destijds onvoldoende feasible waren. Op dit moment staan de zaken er echter anders voor en nemen we, als Suriname, zelf meer stroom af en kunnen we zelfs stroom exporteren. "De recente studies die van Kabalebo zijn gemaakt, geven aan dat we richting 1800MW zouden kunnen opwekken. Als we met NORCONSULT tot afspraken zouden kunnen komen, zouden we over een periode van 7 jaar spreken en dan hebben voor onze kinderen stroom verzekerd. Maar dan nemen we aan dat de Brazilianen aan boord zijn en de Guyanezen aan boord zijn," aldus Bouterse. We kijken tegelijkertijd naar korte termijn oplossingen zodat het load-shedden niet langer hoeft worden toegepast. Een van de zaken die nog bekeken wordt, is de mogelijke werktijdverkorting van ambtenaren, zodat het stroomgebruik op piekuren verder naar beneden wordt gebracht.

Op vragen van journalisten om te verduidelijken hoe de crisis heeft kunnen ontstaan, zegt de President. "Nou, we hebben inderdaad wel voldoende vermogen, maar als je vermogen hebt, moet je dit via distributie nog in de transformators en huiskamers krijgen. Het werk om de kabels te trekken was gegund, maar dit was niet naar tevredenheid van de technische experts uitgevoerd. Nu is het werk opnieuw aangevangen waarbij de monitoring op day-to-day basis plaatsvindt tussen de experts van EBS, Staatsolie en het Ministerie."

De President gaf wederom aan dat het hem steekt dat er problemen zijn met de energievoorziening nadat er zoveel is geinvesteerd om problemen te voorkomen. De maatregelen zijn echter nodig. "We hebben juist gezegd dat we moeten kijken naar de sociaal-economische effecten om te voorkomen dat effecten worden afgewenteld op de kleine man." De President legt uit dat er gekeken is om de energiesubsidie aan bedrijven te verminderen die diensten leveren aan mensen die het zich kunnen veroorloven, bijvoorbeeld ambassades, hotels of de casino's.

Op de vraag of het wel verstandig is van de regering om een dergelijke beslissing te nemen vlak voor een verkiezing, zei de President "we moeten transparant zijn naar de samenleving en zeggen luister dit is het en zo gaan we het samen oplossen. Als ik nu 30 cent subsidieer, en je bewijst in de afgelopen weken dat je kan besparen, dan kan ik dus ook 28 cent subsidiëren." Met het geld dat zo binnen gehaald wordt, kunnen de noodzakelijke investeringen bij EBS gedekt worden. "Mensen betalen nu 0,05 usd p/kWh voor stroom en dan vermorsen ze erbij. Ik denk dat 2 cent minder subsidie te doen zou moeten zijn als we ook blijven besparen."


Waterstand en stuwdam
De President gaf met voorbeelden en cijfermateriaal van Suralco nogmaals aan dat de waterstand enorm veel lager is dan normaliter. "Sommige eilanden zijn nu zelfs te voet te bereiken, alwaar men vroeger een boot nodig had."

In reactie op de vraag of de regering van plan is de stuwdam van Suralco over te kopen, reageerde de President: "Laat me u eerlijk antwoord geven. Deze president wil daadwerkelijk die stuwdam hebben. Uiteraard is het zo dat we geen dingen gaan nationaliseren. Suralco heeft nog 32 jaar hier, maar de dam is zo'n 50 jaar geleden gebouwd met een bepaald doel. We hebben land onder water gezet, bronnen vernietigd (hout), we hebben mensen verdreven van hun omgeving en cultuur, en er is enorm veel verdiend door het bedrijf, honderden-miljarden. Maar het stuwmeer was bedoeld als bron om aluminium te kunnen smelten, en die smelter is weggehaald. Nu betalen we ruim 60 miljoen dollar aan Suralco voor stroom en leveren zij eigenlijk geen bijdrage aan ons. Daarnaast subsicieert Saatsolie de Suralco ook nog eens voor miljoenen. Mag de regering dan zeggen, laten we de zaak bespreken in pais en vree...?"

De onderhandelingen met Suralco worden nog voor het eind van het jaar verwacht.

NIEUWSBERICHTEN