Overheid


Surinaamse delegatie bezoekt UNASUR algemeen secretariaat

02-08-2013 | Archief

Een delegatie van ons land bracht een bezoek aan Ecuador in verband met voorbereidingen die getroffen worden in het kader van de " VII UNASUR vergadering van staatshoofden en regeringsleiders" welke op 30 augustus in Paramaribo wordt gehouden.

De delegatie werd geleid door Suriname's vertegenwoordiger in de UNASUR Raad van Afgevaardigden, Ambassadeur Ike Antonius.

Tijdens dit bezoek werd o.a.  de samenwerking met het UNASUR Algemeen Secretariaat aan de orde gesteld, alsook thema's van de regionale agenda, de institutionalisering van het UNASUR Algemeen Secretariaat,  protocollaire-, technische- en budgettaire aangelegenheden UNASUR rakende.

Van Surinaamse zijde  werd gebruik gemaakt van de gelegenheid om in dit stadium de visie kenbaar te maken met betrekking tot thema's die van belang kunnen zijn voor de in te zetten koers gedurende het Pro -Tempore Voorzitterschap van Suriname dat per 30 augustus wordt overgenomen van Peru.

In dit kader werd ondermeer de interesse benadrukt om een proces op gang te brengen, opdat op georganiseerde en gestructureerde wijze de betrokkenheid van jongeren bij het integratieproces in Zuid- Amerika op de regionale agenda kan worden geplaatst.

Ons land zal hiertoe op korte termijn officieel een projectvoorstel indienen binnen de UNASUR Raad van Afgevaardigden.

Tijdens dit werkbezoek werd de ruimte gecreëerd om een presentatie te houden waarbij de intenties van ons land naar voren werden gebracht door CARICOM Jeugd Ambassadeur Raynel Fraser en Derryl Boetoe, Voorzitter van het Jeugdparlement die naast de UNASUR Nationale Coördinator, Ambassadeur Henry Mc Donald, eveneens in de Surinaamse delegatie waren opgenomen.

De Surinaamse delegatie keerde op 05 augustus terug naar Suriname.

NIEUWSBERICHTEN