Overheid


"Suriname levert huzarenstukje op UNASUR top"

03-09-2013 | ARCHIEF 2010-2014

Suriname levert een huzarenstukje af. Dat is de conclusie van President Desire Delano Bouterse enkele dagen na de sluiting van de 7e UNASUR top welke gehouden is in Suriname.

Minister Winston Lackin maakte van de gelegenheid gebruik om aan te geven wat er zoal bereikt is naast alle zaken die in de Paramaribo Verklaring staan weergegeven.

  • Zo heeft Suriname het mede-voorzitterschap van de Defensieraad op zich genomen nadat er vier landen belangstelling hadden getoond voor de functie. Door het voorzitterschap van deze Raad te delen met Colombia vormde de post geen verder discussiepunt meer.

  • Verder heeft Suriname de invloed van jongeren binnen Zuid-Amerika op de agenda geplaatst van de staatshoofden. Dit betekent dat er de komende tijd meer aandacht wordt besteed aan het opzetten van inspraakorganen van jongeren in de diverse lidlanden. Het uiteindelijke doel moet de opzet van een Raad van Jongeren zijn aan het einde van Suriname's voorzittersjaar.

  • Tevens wordt de opzet van een UNASUR parlement nader bestudeerd zodat de wetgevende en uitvoerende macht nauwer zullen samenwerken.

  • Minister Winston Lackin benadrukte dat het optreden van de President op 27 mei jongstleden in Caracas, Venezuela op de summit over Natuurlijke Hulpbronnen de bakermat is geweest voor het gestelde vertrouwen door de UNASUR lidlanden in de nieuwe voorzitter. De nieuwe visie op de inzet van natuurlijke hulpbronnen op eigen kracht en ten behoeve van de eigen sociale ontwikkeling kreeg enorme bijval. Vandaar dat het initiatief CARICOM Enterprises inmiddels ook belangstelling geniet van de UNASUR landen.

  • Tevens is de spanning tussen Paraguay en Venezuela in Suriname ter plekke opgelost. Nadat Minister Lackin op 15 augustus is afgereisd naar de inauguratie van de President van Paraguay, Horacio Cartes, heeft deze de persoonlijke uitnodiging van Suriname om deel te nemen aan de VII UNASUR top geaccepteerd. De eerste ontmoeting tussen Venezuela (welke niet uitgenodigd was bij de inauguratie van de President van Paraguay) en Paraguay vond vervolgens plaats in Paramaribo.

  • Ook de spanningen die door de schorsing van Paraguay waren opgetreden binnen Mercosur, het economisch orgaan van Zuid-Amerika, zijn op de top in Paramaribo uit de wereld geholpen.

Op de vraag of Suriname, en de UNASUR lidlanden, zich geen zorgen maken over de reacties van andere landen die momenteel functioneren via het Bretton-Woods systeem antwoordde President Bouterse: "Ik denk eerder dat de Bretton-Woods landen zich druk maken over de mogelijkheid dat onze nieuwe visie gaat werken en dat zij daarvan last zullen ondervinden."

President Bouterse voegde daaraan toe "wij onderschatten elkaar hier in Suriname, maar andere landen hebben respect voor ons".

Minister Lackin vatte samen: "we wilden een re-united UNASUR, en dat is ons als zo'n klein landje gelukt."

NIEUWSBERICHTEN