Overheid


Toekomst in rozen voor Suriname

10-12-2014 | Archief

"Er wordt niet bij stil gestaan wat de teelt van rozen en/of sierteelt voor Suriname kan betekenen" is de mening van de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Soeresh Algoe. De minster heeft op woensdag 10 december een bezoek gebracht aan het rozenteelt bedrijf Surigreen te leiding 18. Jaarlijks worden er ongeveer drie miljoen rozen geїmporteerd. Volgens de minister zal met de teelt van rozen in kassen, het fabeltje dat het niet mogelijk zou zijn rozen te telen in Suriname voor de lokale markt en export, uit de wereld te helpen. Met de teelt van elke plant zullen stappen, zoals bemesting en beplanting, nauwkeurig gevolgd dienen te worden en zal men in kassen moeten planten om kwalitatief goede oogsten binnen te halen. Eerst trachten de lokale markt te voorzien, klinkt het advies van de minister. Na Surigreen wordt ook te Saramacca en de Sumatraweg aan commerciёle rozenteelt gedaan. Dit is na lang niet genoeg om de lokale markt te voorzien, meent Prem Binda, Voorzitter van de Stichting Tuinbouw en Rozen Suriname (Stichting TERSuriname). Met tien tot twaalf bedrijven zal dit haalbaar zijn. Samen met het ministerie zal naar mogelijkheden gekeken worden hoe invulling te geven aan het doel van deze stichting namelijk het stimuleren danwel bevorderen van de teelt van snijbloemen met name rozen en gerbera's en hierdoor het terug dringen danwel vervangen van de import van snijbloemen te kunnen bewerkstelligen.   

IMG_9053

 

IMG_9073

NIEUWSBERICHTEN