Overheid


Zorgverzekeringspassen voor zwangere vrouwen

26-07-2013 | Kabinet van de Vice President

 

 

Zorgverzekeringspassen voor zwangere vrouwen

 

Vrouwen die in verwachting zijn en volgens de voorwaarden van de zorgverzekering gebruik wensen te maken van de basis gezondheidszorg van de Overheid, kunnen zich opgeven ten behoeve van het kind dat nog geboren moet worden. Opgave geschiedt via de SMS dienst van de Overheid op het nummer 5555.

 

De informatie die in het SMS bericht moet staan is als volgt: Baby, ID nummer moeder, meisjesnaam en voornamen moeder, vermoedelijke  geboortemaand van de baby, huisadres.Bijvoorbeeld: Baby, EZ 0000 V , Appelmoes, Moi Misi, september 2013, Surinamestraat no. 315.Sms-en van bovenstaande gegevens kan tot ongeveer drie weken voor de geplande bevalling.

 

Via email

Dezelfde informatie kan eveneens via email worden verstuurd op het adres: 5555@gov.sr.Dus ook:Baby, ID nummer moeder, meisjesnaam en voornamen moeder, vermoedelijke  geboortemaand van de baby, huisadres. De gegevens zullen worden verwerkt, waarna de voorlopige verzekeringspas wordt opgestuurd via het postbedrijf SURPOST. De pas is het voorlopig bewijs dat de baby verzekerd is.

 

Levering aan huis

De Monitoringscommissie Basis Zorgverzekering Overheid maakt verder bekend dat personen die nog geen zorgverzekeringskaart hebben ontvangen, maar daarvoor wel in aanmerking komen, deze alsnog zullen ontvangen in volgende distributieronden. Distributie van de zorgverzekeringspassen voor de groep 0 tot en met 16 jaar en 60plussers vindt thans via plaats via SURPOST.  Burgers die in de komende maanden 60 jaar zullen worden, krijgen hun voorlopige verzekeringspas thuis bezorgd.

 

Registratie zorgverzekeringspas

Personen die een voorlopige zorgverzekeringspas hebben ontvangen en hiervan gebruik wensen te maken, moeten zich zo spoedig mogelijk laten registreren bij een huisarts. Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat slechts Surinamers die woonachtig zijn in Suriname in aanmerking komen voor deze pas.-.

 

Voor meer informatie, kan een sms worden gestuurd naar het nummer 5555, de vragenlijn van de overheid.

 

 

 

 

NIEUWSBERICHTEN