vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
BINNENLANDSE ZAKEN


Binnenlandse Zaken stelt Directoraat Human Resource Management in

25-08-2017

Op initiatief van het Kabinet van de Vicepresident is in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) het traject “Roadmap Excellente Overheid” ingezet. In dit kader heeft Biza het directoraat Human Resource Management opgezet.

Minister Mike Noersalim heeft tijdens de Begrotingsbehandeling aangegeven dat de implementatie van dit directoraat per resolutie is goedgekeurd. De Roadmap Excellente Overheid houdt in het ontwikkelen van een duidelijke herformulering van doelstellingen voor alle ministeries en hun diensten, alsook het herinrichten van alle ministeries tot resultaatgerichte, effectieve en efficiënte organisaties, die daadwerkelijk zichtbaar en meetbaar bijdragen aan de nationale ontwikkeling. Dit traject is uitgezet voor een periode van tien jaren. In dit kader hebben de ministeries van Handel, Industrie & Transport, Natuurlijke Hulpbronnen en Binnenlandse Zaken ondertussen een volledige Performance Excellence nulmeting doorlopen om hun huidig bedrijfsmodel te toetsen en te herdefiniëren. Hierbij wordt de nadruk gelegd op integratie, innovatie, resultaten en duurzaamheid. “Ook tegen deze achtergrond bekeken, is recent bij resolutie het directoraat HRM geïmplementeerd op het ministerie van Binnenlandse Zaken”, gaf minister Noersalim het parlement mee. De bewindsman zegt dat met de implementatie van dit directoraat het moment aangebroken is voor duurzaam personeelsbeleid binnen de publieke sector, in de vorm van een transformatie van personeelszaken naar een formeel en compleet HRM-systeem. ‘Middels dit systeem is het de bedoeling de efficiëntie en effectiviteit binnen het ambtenarenapparaat te vergroten, waarbij er gewerkt zal worden met prestatie-indicatoren en HRM-instrumenten zoals beoordelings- en functioneringsgesprekken en het meetbaar maken van de prestaties van de landsdienaren’, vult minister Noersalim aan. De nodige regelgeving zal gereed gemaakt moeten worden en de doelstellingen van de ministeries dienen geherformuleerd te worden. Met de toepassing van de juiste methodiek gaat het ministerie richting een nieuwe, moderne en bovenal efficiënte en effectieve overheid.

NIEUWSBERICHTEN