Overheid


Bekendmaking beursaanvraag

25-05-2016

 

De Inter-American Development Bank (IDB) biedt aan functionarissen van de publieke sector de gelegenheid om in aanmerking te komen voor een beurs voor een masteropleiding van achttien maanden in “Public Policy” of “PublicManagement” aan twee gastinstituten in Zuid-Korea, te weten hetKorea Development Institute: School of PublicPolicy and Management (KDI School) en de Sungkyunkwan University (SKKU): Graduate School of Governance.

 

Geboden wordt: 

 • Een vliegticket naar en van Zuid-Korea, economy class
 • Volledige dekking van opleidingskosten
 • Logeergelegenheid en toelage voor levensonderhoud
 • Studiemateriaal
 • Ziekteverzekering 

 

Vereisten: 

 • Surinaamse nationaliteit
 • In het bezit zijn van een bachelor of gelijkgesteld diploma met uitstekende academische prestaties
 • Minstens 5 jaar voltijdse professionele werkervaring in de publieke sector (ná het behalen van de academische graad)"
 • Leeftijd: 40 jaar of jonger
 • Goede beheersing van het Engels (Engels is de voertaal)
 • Verplichting om naar Suriname terug te keren na afronding van de studie, op straffe van terugbetaling van het totale beursbedrag. Er zal hiervoor een verklaring moeten worden ondertekend.
 • Na terugkeer moeten de afgestudeerden minstens 24 aaneengesloten maanden werkzaam zijn in de publieke sector, op straffe van het geheel of gedeeltelijk terugbetalen van het beursbedrag. Er zal hiervoor een verklaring moeten worden ondertekend. 

De volgende personen komen NIET in aanmerking voor deelname aan het KLSP: 

 • Personen die buiten Suriname wonen of werken;
 • Personen die reeds bezig zijn met een masterstudie;
 • (wnd) Directeuren, consultants en familieleden van voornoemden. 

22 Landen van Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied mogen in totaal 66 kandidaten voordragen (3 per land). Daaruit worden door de opleidingsinstituten 26 kandidaten geselecteerd, die op 1 juli 2016 rechtstreeks door de instituten op de hoogte worden gesteld van hun selectie. Aanvang studie: begin september 2016. 

Gegadigden worden verzocht om uiterlijk donderdag 2 juni 2016 een aanvraag te richten aan het Ministerievan Financiën, op het emailadres: klsp@finance.gov.sr, vergezeld van een Curriculum Vitae en “Statement of Purpose” (uitleg waarom de studie gevolgd wil worden/niet langer dan 1 pagina), beiden in het Engels.

 

Ministerie van Financiën

Tamarindelaan 3 

Telefoon: 472610 

Paramaribo

NIEUWSBERICHTEN