Bekendmaking Loterijbelasting

28-08-2015

Op 27 maart 2015 zijn de voorgestelde wijzigingen in de Wet op de Loterijbelasting 1933 door de Nationale Assemblée goedgekeurd en op 2 april 2015 gepubliceerd. Eén van de wijzigingen houdt in dat voor bedrijven waarvan de verschuldigde loterijbelasting niet vόόr de trekking kan worden vastgesteld, thans de aangifte en de betaling binnen 5 (vijf) werkdagen moet geschieden.

Met ingang van maandag 1 september 2015 zal deze regeling onverkort worden toegepast.

Aan belanghebbenden wordt verzocht met de voorgaande rekening te willen houden.

Wg. De directeur der Belastingen,
Mr. C. A. van Dijk
Afdeling Voorlichting Financiën