vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
FINANCIËN


Directoraat Financiën implementeert “Charts of Account”

01-02-2013

Directoraat Financiën implementeert "Charts of Account"\

Het beheer, de toezicht en de controle van de overheidsfinanciën is aan verandering toe. In dit verband hield het ministerie van Financiën op 31 januari 2013 een workshop over de het in te voeren rekeningenschema, "Charts of Account" bij de Clad. Bij deze activiteit waren functionarissen van het directoraat Financiën en vertegenwoordigers van de vakministeries, Openbare Werken en Onderwijs en Volksontwikkeling aanwezig.                                                         

Volgens de Financiëndirecteur, Liane Pinas - Halfhide, staat en valt elk financieel systeem met de integriteit en kwaliteit van het rekeningenschema en dient het te voldoen aan de internationale standaarden. Om het nieuw financieel systeem,"Integrated Financial Management and Information System" (IFMIS), te implementeren moeten uiteraard enkele condities worden geschapen. "Er moet voldaan worden aan enkele randvoorwaarden en één daarvan is de opmaak van een nieuwe rekeningenschema, "Charts of Account", geeft Pinas aan.

Charts of Account

De "Charts of Account" is een middel om de overheidsadministratie zodanig te richten, welk garantie biedt voor een beter beheer, toezicht, verantwoording en tegelijk transparantie van alle gepleegde financiële transacties. Ook is de "Charts of Account" een integraal onderdeel van IFMIS, die  gecombineerd is met het budgettaire systeem en de basis vormt voor de verantwoording, transparantie en goed bestuur van de resultaten van de overheidsmiddelen.

De invoering van de "Charts of Account" zal gefaseerd plaatsvinden. "Er komt een follow up (fase twee), waarbij de begroting van 2013 zal worden omgezet en vertaald naar de opbouw en de structuur van de nieuwe "Charts of Account", voegt de Financiëndirecteur eraan toe. In de derde fase zal gezamenlijk het IFMIS uitgetest worden. "Er zullen trainingen verzorgd worden om met het systeem te kunnen omgaan en eventuele kinderziektes weg te werken", benadrukt Pinas.

Simultaan zullen ook voorbereidingen worden getroffen om de begroting van 2014 op te stellen rekeninghoudend met het nieuw rekeningenschema. Het ministerie van Financiën heeft als doel om het nieuw financieel systeem, IFMIS, integraal te implementeren op 1 januari 2014, zoals aangegeven in het Strategisch Beleidsplan 2012-2014.

NIEUWSBERICHTEN