vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
FINANCIËN


Nieuw douane passagiers-declaratieformulier per 7 oktober 2015

07-10-2015

De fungerend directeur der Belastingen maakt het volgende bekend:

Ingaande 7 oktober 2015 is bij Beschikking van de Minister van Financiën d.d. 12 mei 2015, La.F.no. 4051, verplicht gesteld dat elke binnenkomende passagier afkomstig uit het buitenland, een nieuw passagiersdeclaratieformulier moet invullen.

Het verschil met het oude formulier ligt hierin dat bij het nieuwe formulier tevens is toegevoegd:

  • Een formulier voor de Douane, waarbinnen opgave bij USD10.000 of meer.

Dit nieuwe formulier dat dus tezamen met het immigratieformulier aan de passagiers wordt uitgereikt, zal zoals gebruikelijk na aankomst in Suriname bij de douaneambtenaar belast met de controle op alle visitatieposten moeten worden overgelegd.

Aan de reizende passagier wordt verzocht hiermede rekening te houden.


Paramaribo, 22 september 2015

De fungerend directeur der Belastingen,
w.g.
Mw. drs. L. Pinas - Halfhide

 

NIEUWSBERICHTEN