vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
FINANCIËN


Persbericht: Gewijzigde comptabiliteitswet

28-08-2015

Gewijzigde Comptabiliteitswet zal verhoogde transparantie financieel beleid mogelijk maken

Op 25 augustus 2015 is een wijziging van de Comptabiliteitswet aangenomen met 39 stemmen in de Nationale Assemblee. Minister Hoefdraad betoogde dat deze wijziging nodig is om de modernisering van het financieel beleid mogelijk te maken. Het is volgens de Minister de eerste stap in de richting van modern Public Financial Management.

Minister Hoefdraad bedankte zowel de coalitie als de oppositie voor de ondersteuning en verzekerde dat de aanpassing van de Comptabiliteitswet zal resulteren in een betere inrichting van de begroting, adequate informatievoorziening en verhoogde transparantie van het financieel beleid. Een voorstel tot een algehele aanpassing van de Comptabiliteitswet zal binnenkort worden gedaan aan de Nationale Assemblee.

De gewijzigde Comptabiliteitswet maakt een inzichtelijkere begrotingspresentatie mogelijk die is afgestemd op het nieuw geïntegreerd financieel-management systeem genaamd Financieel Management en Informatie Systeem (IFMIS). IFMIS zal ons in staat stellen om de manier waarop we de overheidsfinanciën beheren drastisch te verbeteren. Er worden prioriteiten voor het doen van uitgaven ingebouwd en ook zal het systeem informatie kunnen verschaffen over de geïnde staatsmiddelen.

De Minister verwacht de volgende voordelen van IFMIS:

 1. Overheid performance management:
  efficiëntie door het afstemmen van de begrotingsformulering met de overheidsdoelen; verbeterde besluitvorming en voorspelbaarheid door middel van real-time informatiesystemen; verbeterde begrotingsdiscipline en geloofwaardigheid.

 2. Budget management:
  verbeterde controles op begrotingsuitvoering; uitgaven die goed zijn afgestemd op middelen en financiering; verregaande automatisering die vertragingen in betalingen verminderd. Leveranciers zullen sneller worden betaald, in het bijzonder als we IFMIS integreren met het elektronisch interbancair betaalsysteem dat de vorige week door de CBvS is geïntroduceerd.

 3. Controle en kwaliteit:
  betere naleving van nationale en internationale boekhoudkundige standaarden voor de publieke sector, tijdigheid van rapporten; verhoogde concurrentie bij aanbestedingen; verminderde corruptie door middel van  leveranciersmanagement en transparantie van overheidsaanbestedingen.

 4. Treasury activiteiten:
  verbeterde cash, schuld en liquiditeitsvoorspelbaarheid die de fiscale ruimte verhoogt en de financieringskosten vermindert.

 5. Overheidsontvangsten management:
  verbeterde efficiëntie bij de belastinginning en naleving van de belastingwetgeving.

 6. Management van de ambtenarij:
  verbeterde prestaties van het ambtenarenapparaat door talent- en capaciteitsmanagement en accurate loonadministratie en betalingen.

 7. Transparantie en verantwoording:
  verhoogde sociale cohesie en vertrouwen in de overheid door de verbeteringen in planning, uitvoering en controle.

Volgens de Minister zal het een aantal jaren duren voordat wij de voordelen van het nieuw IFMIS systeem volledig kunnen benutten. IFMIS moet namelijk ingebed worden in het bredere kader van Public Financial Management. Public Financial Management is het begroten, implementeren en beheren van staatsmiddelen met als hoofddoelstellingen, het handhaven van een duurzame fiscale positie; een efficiënte allocatie van middelen; en een efficiënte werking van publieke diensten. Dit vereist veranderingen op het gebied van 1) wetgeving, regels en normen; 2) procedures; 3) informatievoorziening; en 4) gedrag.

Wij moeten de sterk verouderde wetten en regelgeving moderniseren. Procedures zorgen ervoor dat afspraken worden gemaakt en nageleefd. Informatie is nodig voor goede planning, bijsturing, innovaties en voor hecks and balances. Ook is een omslag in gedrag nodig naar een cultuur van servicegerichtheid en teamwork binnen de overheid.

Minister Hoefdraad hoopt op ondersteuning van zowel binnen de overheid als vanuit de gehele samenleving bij voortgaande modernisering van het financieel beleid en de introductie van transparant Public Financial Management. Dit zal de Staatsfinanciën sterker maken en beter dienstbaar maken aan de bewaking over natuurlijke hulpbronnen en welvaartscreatie die brede groepen en toekomstige generaties ten goede zouden moeten komen.

 

NIEUWSBERICHTEN